Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Netcongestie en zakelijke gebruikers: lange wachttijden voor nieuwe aansluitingen blijven, dus wees creatief!

Het bedrijfsleven in Brabant (en Limburg) werd vorig jaar juni onaangenaam verrast door de mededeling van TenneT/Enexis/Stedin, de netbeheerbedrijven, dat er een stop werd ingesteld voor nieuwe zakelijke aansluitingen. Door een sterke groei van het stroomgebruik op het net waren er tijdelijk geen nieuwe of verzwaarde aansluitingen meer mogelijk voor zakelijk gebruikers. Ben Voorhorst ging vervolgens – in opdracht van de minister van EZK –  op zoek naar een oplossing. Nu, bijna een jaar verder, kunnen we de stand opmaken. Daarbij is er slecht nieuws, maar gelukkig ook goed nieuws.

Lange tot zeer lange wachttijden

Eerst het slechte nieuws: er is weliswaar enige ruimte op het net gevonden, maar die is volstrekt onvoldoende om tegemoet te komen aan de behoefte van het bedrijfsleven aan netcapaciteit. Dat betekent dat bedrijven in geheel Brabant en Zeeland rekening moeten houden met – lange tot zeer lange wachttijden – wanneer zij een nieuwe aanvraag indienen bij het netbedrijf. Nieuwe kavels missen daardoor stroom van het net, nieuwbouw moet wachten op een aansluiting, en zonnecellen op daken van bedrijven mogen geen stroom’ op het net ‘terug leveren’, om maar een paar van de onaangename consequenties te noemen.

Er zijn weliswaar regionale verschillen, maar in zijn algemeenheid loopt het stroomnet steeds vaker vol en neemt het gat tussen vraag en aanbod – door toenemende elektrificatie van de industrie- eerder toe dan af. Wat is de oplossing: netverzwaring – maar die verloopt niet in het maatschappelijk wenselijke tempo, congestiemanagement – dus: stroomverbruik beter verdelen, te vergelijken met het beter verdelen van verkeer over de snelweg – en inzet van alternatieven.

Ondernemerschap zorgt al voor nieuwe oplossingen

Nu het goede nieuws: bedrijven zijn zich in toenemende mate bewust van de problematiek, en werken aan alternatieven. Alternatieven in de zin van een betere benutting van het net, de ontwikkeling van off-grid oplossingen, maar ook de inzet van waterstof als alternatieve energiedrager. Nooit gemakkelijk, maar het ondernemerschap waar onze regio bekend om staat zorgt nu al voor (het begin van) nieuwe oplossingen.

Congestiemanagement is geboden om overbelasting van het stroomnet op piekmomenten te voorkomen. Er lopen nu diverse pilots in onze regio, die een draaiboek moeten opleveren om op grotere schaal aan de slag te kunnen gaan met congestiemanagement.  Daarvoor worden energyhubs in het leven geroepen. De voorbereidingen daarvoor zijn al in volle gang. Een oplossing is ook na te gaan of er optimalisatie mogelijk is binnen de bestaande zakelijke aansluiting. Opslag van stroom op een eigen accu kan ook een oplossing zijn.

Belangrijke rol voor waterstof als energiedrager

Kunnen fossiele brandstoffen – op korte of middellange termijn – niet door stroom worden vervangen, dan kan natuurlijk aan andere alternatieven worden gedacht, zoals (groene) waterstof, synthetische brandstoffen, groen gas of andere energiedragers die de komende jaren op de markt komen. Van deze alternatieven is groene waterstof de energiedrager die zich in de grootste belangstelling mag verheugen. We organiseerden voorlichtingsbijeenkomsten over de kansen voor groene waterstof voor industrie en logistiek in Brabant, Limburg en Zeeland en die trokken 500 belangstellenden! Via Gasunie en de Delta corridor worden er over enkele jaren leidingen naar geïnteresseerde grootverbruikers aangelegd. De eerst mogelijkheden (technisch, financieel) worden nu verkend. Voor het welslagen van de energietransitie wordt waterstof – let wel: als energiedrager – een grote rol toebedacht, doch het kan voor bedrijven verstandig zijn op dit gebied meerdere scenario’s uit te werken.

In Brabant start, in het licht van de hier beschreven problematiek, een provinciale Energy Board. In de persoon van bestuurslid Theo Bruinsma zijn wij daarin vertegenwoordigd. Op- en aanmerkingen, tips, aanbevelingen: mail deze naar mourik@vnoncwbrabantzeeland.nl.

In Zeeland speelt de organisatie Smart Delta Resources  een voortrekkersrol op het gebied van waterstof. Contact via Erik van Oosten, oosten@vnoncwbrabantzeeland.nl.

Bijeenkomst: De volgende stap naar verduurzaming en de energietransitie

Noteer ook vast de datum van de tweede grote bijeenkomst over de energietransitie die VNO-NCW Brabant Zeeland samen met partners en deskundigen organiseer. Die vindt plaats op donderdag 8 juni om 15.00 uur bij Kuijpers in ‘s-Hertogenbosch. We gaan dan in gesprek met deskundigen over het energievraagstuk, en we organiseren praktische workshops. De officiële uitnodiging wordt binnenkort verzonden.

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement