Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Mobiliteit: een hot issue in Zeeland

Mobiliteit houdt (ondernemend) Zeeland momenteel in zijn greep. Zo legt Rijkswaterstaat druk op de mobiliteit met grote hersteloperaties aan bruggen en tunnels, wordt er in aanpalende gebieden veel aan de weg gewerkt, moet er een nieuw vervoersplan voor het openbaar vervoer komen en neemt het toeristenverkeer steeds meer toe. En als klap op de vuurpijl wil het Rijk (nog) niet meebetalen aan de renovatie van de Zeelandbrug. Daarom organiseerde VNO-NCW Zeeland 11 oktober jl. de ondernemerstafel Mobiliteit bij ZUIDWEST Logistiek in Goes: hoe zorgen we ervoor dat Zeeland ‘blijft rijden’?

Experimenteren met slimme mobiliteit

Gedeputeerde Harry van der Maas, die onder andere infrastructuur en mobiliteit in zijn portefeuille heeft, gaf een uitgebreide toelichting op de plannen van Zeeland. Er werd lang stilgestaan bij het plan Slimme Mobiliteit. Het huidige openbaar vervoerssysteem in Zeeland voldoet niet meer en VNO-NCW Zeeland heeft grote zorgen over de bereikbaarheid van wonen en werken en de kwaliteit van de dienstverlening aan de reizigers. Een nieuw Ov-systeem moet voorkomen dat die verder achteruitgaat met alle gevolgen voor het Zeeuwse vestigingsklimaat van dien. Meer maatwerk is nodig om mensen mobiel en voorzieningen als scholen, winkels en ziekenhuizen bereikbaar te houden. De provincie experimenteert momenteel op Schouwen-Duiveland met andere vormen van vervoer. Op basis van de lessen die daar worden geleerd zal het plan Slimme Mobiliteit verder worden ontwikkeld. Wij zijn hierover in gesprek met het provinciebestuur.

Beter organiseren van onderhoud

Een onderwerp dat nadrukkelijk op de agenda stond, is de onderhoudsopgave voor de fysieke infrastructuur in Zeeland. Veel bruggen, tunnels, sluizen, wegen en waterwerken gaan de komende jaren op de schop. Dat is hard nodig, want er is een grote achterstand weg te werken. Dat is hard nodig, want er is een grote achterstand weg te werken. Ondernemers vroegen tijdens de bijeenkomst aandacht voor de impact van deze afsluitingen op het verkeer, zowel op de weg als op het water. Zoals de Vlaketunnel. Vanwege groot onderhoud wordt de tunnel deze week een aantal dagen afgesloten en daarmee dus ook de belangrijkste toegang tot Zeeland: de A58. Ze deden een dringende oproep om de verschillende wegwerkzaamheden goed op elkaar af te stemmen of zo in te richten dat de doorstroming van het verkeer minimaal wordt belemmerd.

Infrakaart

Rik Derksen, belangenbehartiger infrastructuur en ruimte bij VNO-NCW Brabant Zeeland, overhandigde aan Van der Maas een speciale infrakaart voor Zeeland. Hierop staan de belangrijke knelpunten zoals de Zeelandbrug, een directe spoorverbinding tussen Vlissingen en Antwerpen, en een tolvrije Westerscheldetunnel uitgetekend. ‘Wij hebben regelmatig overleg met de overheid zodat deze knelpunten ook in hun beleid worden meegenomen. Want mobiliteit is tenslotte altijd in beweging, en stilstaan is geen optie’, aldus Rik Derksen.

Klik hier voor de infrakaart (PDF) >>

(foto: gedeputeerde Harry van der Maas (rechts) ontvangt uit handen van Rik Derksen (midden) en Ronald Wielemaker (links), bestuurslid VNO-NCW Zeeland,  de speciale infrakaart van de regio.)

Vragen of meer informatie?

Neem dan contact op met Erik van Oosten, regiomanager VNO-NCW Zeeland, via oosten@vnoncwbrabantzeeland.nl of 06- 25 05 15 08

31.10.2023

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement