Coronavirus: Informatie en noodmaatregelen voor ondernemers

Nu het kabinet de plannen voor het nieuwe steunpakket bekend heeft gemaakt, blijkt dat het vooral om een verlenging van bestaande maatregelen gaat. Dat betekent echter niet dat deze regelingen ook hetzelfde blijven. Daarom is het belangrijk om te begrijpen welke wijzigingen er gepaard gaan met deze verlenging en wat dat betekent voor ondernemers.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Middels de TVL-regeling krijgen ondernemers tot maximaal €50.000 aan vaste lasten vergoed over de periode van 1 juni tot en met 31 augustus. Het exacte bedrag is afhankelijk van de grote van het bedrijf, de hoogte van de vaste lasten en het percentage omzetverlies. Hiervoor wordt momenteel nog aan een rekenmodel gewerkt.

De TVL-regeling is bestemd voor ondernemers in de sectoren die extra worden getroffen door de coronacrisis. Dit zijn dezelfde sectoren waarop de TOGS-regeling van toepassing is. Daarnaast is deze regeling specifiek bedoeld voor het MKB. Daarom komen alleen bedrijven met maximaal 250 werknemers in aanmerking. Daarnaast moet het omzetverlies minimaal 30% bedragen. Het kabinet werkt momenteel aan de concrete uitwerking van deze regeling. De openstelling staat gepland voor medio juni.

NOW-regeling: Meer vergoed, minder beboet

De NOW-regeling wordt verlengd tot en met augustus. Deze verlenging gaat gepaard met twee belangrijke aanpassingen. Ten eerste wordt ontslag om bedrijfseconomische redenen niet langer bestraft. Als ondernemers een werknemer ontslaan waarvoor ze subsidie hebben ontvangen middels de NOW-regeling, zijn ze enkel nog verplicht om deze subsidie terug te betalen. Voorheen moesten ondernemers bij wijze van boete 150% van het gesubsidieerde bedrag terugbetalen. Bovendien wordt de vaste opslag op de loonkosten verhoogd van 30% naar 40%.

Hier staat wel tegenover dat werkgevers die meer dan twintig werknemers willen ontslaan hiervoor moeten overleggen met de vakbond. Daarnaast verplichten ondernemers zichzelf tot het stimuleren van om- en bijscholing en mogen ze over de periode dat ze subsidie ontvangen geen dividend of bonussen uitkeren. Tot slot is ook het aankopen van eigen aandelen in deze periode verboden.

TOZO-regeling: Gezin als uitgangspunt

Ook de TOZO-regeling wordt verlengd tot en met september. Deze regeling wordt echter wel versoberd. Waar ZZP’ers eerst een vrijwel onvoorwaardelijke aanvulling kregen tot het sociaal minimum, maakt nu de partnertoets haar herintrede. Dit betekent dat het inkomen van de partner weer mee gaat telen bij de aanvraag. Als je samen met je partner al boven het sociaal minimum uitkomt, heb je daardoor geen recht meer op inkomensondersteuning.

Liquiditeit

Ook de verschillende maatregelen die aan het begin van deze crisis zijn getroffen om de liquiditeit van ondernemers te waarborgen worden verlengd. De Belastingdienst verlengt haar maatregelen tot 1 september 2020. Ook het lenen van geld middels de BMKB- en GO-regelingen blijft voorlopig mogelijk. Hieraan wordt de regeling Klein Krediet Corona (KKC-regeling) toegevoegd. Deze nieuwe regeling richt zich specifiek op kleine ondernemers met een financieringsbehoefte tot €50.000. Al deze regelingen lopen via uw eigen bank of kredietverstrekker. Ook de COL-regeling voor startups en scale-ups wordt verlengd. Voor deze tweede tranche is via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) €150 miljoen beschikbaar.

Belgische lockdown geen belemmering voor grensarbeiders

Ondanks de Belgische lockdown en de grenscontroles die daaruit voortvloeien, kunnen grensarbeiders gewoon naar hun werk. De grenscontroles zijn ingevoerd omdat (benzine)toeristen en winkelend publiek ondanks het ingestelde verbod de grens bleven overschrijden. Er zijn echter duidelijke afspraken gemaakt om te voorkomen dat werkgevers en werknemers door deze grenscontroles in de problemen komen. Het is hiervoor wel belangrijk dat u de juiste maatregelen treft.
Meer informatie

Andere informatiebronnen en vragen

Met VNO-NCW en MKB-Nederland werken we samen met KVK aan het informeren van ondernemers over gevolgen van het coronavirus. De Kamer van Koophandel heeft een algemeen overzicht van wat je als ondernemer moet weten over het coronavirus.

Vragen?

Wij staan onze leden graag persoonlijk te woord. Heb je vragen over de maatregelen of adviezen? Of wil je graag meer informatie over de mogelijkheden voor jouw onderneming? Neem dan contact op met:

Anne Deelen
deelen@vnoncwbrabantzeeland.nl
06-24359180

 

 

Nick van Tiggelen
tiggelen@vnoncwbrabantzeeland.nl 

Vraag en aanbod

Oplossingen zitten vaak in een verrassende hoek
Waar de ene ondernemer een beroep moet doen op werktijdverkorting, kampt de andere juist met personeelstekort. Mogelijk kunnen wij een andere ondernemer aan jou koppelen en helpen jullie elkaar door deze crisis heen.

Laat hieronder weten tegen welk acuut probleem jij aanloopt en waarmee jij écht geholpen bent. Wij gaan aan de slag en kijken in ons netwerk of er bedrijven zijn die jou kunnen helpen.

Laat ons via dit formulier weten wat je nodig hebt
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement