Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

‘Goede stappen kabinet om ondernemers te ondersteunen’

‘Het kabinet onderneemt goede aanvullende stappen om ondernemers van heel klein tot groot te ondersteunen nu de coronacrisis zo hard doorzet,’ dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op het zojuist gepresenteerde pakket extra maatregelen. ‘Komende dagen moeten we met elkaar bekijken of dit ook in de praktijk en snel genoeg voldoende soelaas biedt nu bij veel ondernemers de zaak compleet is stilgevallen.’

De ondernemersorganisaties waren vanwege alle signalen uit de verschillende branches sinds vorige week in crisisoverleg met de overheid. ‘Samen met de andere sociale partners zijn ook concrete voorstellen gedaan om schade aan banen en de economie te voorkomen. Het is goed een deel van die voorstellen nu terug te zien. Dit geeft ondernemers het gevoel dat we zij aan zij staan om dit corona-spook te verslaan. Het blijft de komende tijd echter aankomen op eendracht en daadkracht, want dit is nog lang niet voorbij.’

Werkbehoud

Met name de versoepelingen in de nieuwe regeling voor werktijdverkorting (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) bieden hopelijk snel soelaas nu in hele sectoren de omzet bijna wegvalt. Zo gaat het percentage voor de vergoeding van de niet gewerkte uren bijvoorbeeld naar 90% en kunnen ondernemers er met terugwerkende kracht tot 1 maart gebruik van maken. Ook verstrekt het uwv een voorschot van 80 procent. Goed is dat ook flexkrachten onder de regeling vallen.

Garantie ondernemingsfinanciering

Verder is het goed dat de financieringssteun voor met name grotere mkb-bedrijven, wordt uitgebreid via de Go-regeling nu liquiditeit een steeds groter issue wordt. ‘Wel is het zaak te zorgen dat het snel merkbaar is voor ondernemers’ aldus de organisaties. ‘Dat wordt sowieso een belangrijke toetssteen voor de nieuwe plannen.’

Compensatie getroffen sectoren en zelfstandigen

Te spreken zijn de organisaties over de versnelde inkomensondersteuning voor zelfstandigen. Ook is het goed dat er in ieder geval een eerste compensatieregeling komt voor hard getroffen sectoren. ‘Zeker nu voor veel (zelfstandige) ondernemers in bijvoorbeeld de horeca- en cultuursector de inkomsten volledig wegvallen zijn dit goede eerste stappen. Daarnaast is het goed dat alle getroffen ondernemers eenvoudiger uitstel van belasting kunnen aanvragen.’

 Sectoren

‘Met verschillende specifieke sectoren en het kabinet moeten we kijken wat misschien extra nodig is of waar verbeteringen kunnen doorgevoerd om zaken te versnellen. Met het kabinet is ook afgesproken dit eventueel later aan het pakket toe te voegen als dit nodig mocht blijken,’ aldus de ondernemersorganisaties.

ONDERNEMERS VERSTERKEN, ONDERNEMERSKRACHT BUNDELEN, JUIST TIJDENS DE CORONACRISIS

ONDERNEMERS VERSTERKEN, ONDERNEMERSKRACHT BUNDELEN, JUIST TIJDENS DE CORONACRISIS

De maatregelen als gevolg van de Coronauitbraak in Nederland volgen elkaar in snel tempo op. Veel bedrijven maken zich zorgen. Wij helpen je graag. Daarom vind je op deze pagina hulp en informatie.

Klik hier

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement