Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Zieke werknemers en vakantie | ABAB Legal

De zomervakantie staat voor de deur. Tijd voor uw werknemers om tot rust te komen. Maar hoe zit het ook alweer met de zieke werknemer? Mag hij ook vakantie opnemen? En wat als uw werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt?

Lis van Engelen, jurist Arbeidsrecht bij ABAB Legal

Zieke werknemer en vakantie opnemen

Een zieke werknemer bouwt evenveel vakantierechten op als zijn arbeidsgeschikte collega’s. Alleen voor het eventuele bovenwettelijke deel van de vakantiedagen (dus alles boven de twintig dagen bij een voltijds dienstverband), kunnen in de arbeidsovereenkomst of cao andere afspraken zijn gemaakt.

Dat betekent dat een zieke werknemer ook vakantie kan opnemen. Tijdens ziekte heeft de werknemer immers (veelal) een re-integratieplicht. Tijdens vakantie heeft hij deze verplichting niet.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer

Een gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemer, die bijvoorbeeld halve dagen aan het werk is, moet voor één vakantiedag overigens wel een volle verlofdag inleveren. De opbouw loopt dus gelijk met die van collega’s die niet ziek zijn, maar de opname ook. Alleen voor een volledig arbeidsongeschikte werknemer is afboeken van het verlofsaldo niet aan de orde. Deze werknemer zal in de regel ook geen vakantie kunnen genieten.

Bezwaar

Als werkgever kunt u alleen bezwaar maken tegen vakantie van een zieke werknemer, als de vakantie zijn genezing of het re-integratieplan belemmert. Bij twijfel kunt u een bedrijfsarts om zijn oordeel vragen.

De vakantie-uren worden overigens uitbetaald tegen 100% van het loon en niet tegen een eventuele 70% die tijdens ziekte wordt voldaan.

Ziek tijdens vakantie

Wordt uw werknemer ziek tijdens zijn vakantie? In dat geval meldt hij zich ziek en mag u voor die afwezigheid ook geen vakantiedagen meer afboeken. De vakantiedagen worden omgezet in ziektedagen. In overleg met de werknemer kunt u bekijken wanneer hij deze dagen alsnog kan opnemen.

Overigens mag u wel van de werknemer verwachten dat hij zich -ook als hij op vakantie ziek wordt-  houdt aan de bepalingen in het verzuimprotocol. Een regel in zo’n protocol kan bijvoorbeeld zijn dat u kunt vragen om een verklaring van een arts ter plaatse.

Ook hier geldt dat in de arbeidsovereenkomst of cao afwijkende afspraken kunnen zijn gemaakt over de bovenwettelijke vakantiedagen.

Kortom: ook zieke werknemers kunnen op vakantie en werknemers kunnen ook op vakantie ziek worden. Bekijk van geval tot geval goed welke regels gelden.

 


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement