Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Een innovatie? Zorg voor een goede én slimme octrooistrategie | ABAB Legal

Innovatieve startups hebben vaak unieke ideeën die ze willen beschermen met een octrooi. In dit artikel bespreken we enkele octrooistrategieën die u kunt toepassen om uw uitvindingen op een effectieve en slimme manier veilig te stellen.

Tekst: Niels Ista, Jurist ondernemings- en ICT-recht bij ABAB Legal

Beoordeling van de uitvinding

Voordat u een octrooi aanvraagt, is het belangrijk om de uitvinding zorgvuldig te beoordelen. U moet nagaan of de uitvinding nieuw en inventief is en of er geen soortgelijke uitvindingen bestaan die al beschermd zijn door een octrooi. Een goede beoordeling door een octrooigemachtigde kan helpen om te voorkomen dat u als startup kostbare tijd en geld verspilt aan een onhaalbare octrooiaanvraag.

Wie het eerste komt…

Het tijdig aanvragen van een octrooi is essentieel als u verwacht dat een concurrent mogelijk eerder is met een vergelijkbare innovatie. Een belangrijke indicator hiervoor is de mate van aandacht voor octrooien binnen de branche. Het octrooi wordt namelijk toegekend aan de eerste persoon of organisatie die de aanvraag indient, niet aan degene die de uitvinding oorspronkelijk deed maar het geheim hield.

Voorlopige octrooiaanvraag

Een strategie om het octrooiproces te versnellen, is het indienen van een voorlopige octrooiaanvraag. Die kan worden gebruikt als een soort tijdelijke bescherming voor de uitvinding, zodat u meer tijd heeft om de definitieve octrooiaanvraag voor te bereiden. Een voorlopige octrooiaanvraag kan u ook helpen om uw uitvinding te verfijnen voordat u de definitieve octrooiaanvraag indient.

Er zijn echter ook risico’s verbonden aan het indienen van een vroege octrooiaanvraag. Het kan gebeuren dat de uitvinding later niet meer relevant is. Daarom is het verstandig om de kosten voor een eerste indiening zo laag mogelijk te houden.

Versnelde behandeling octrooiaanvraag

Een andere strategie om een octrooiaanvraag te versnellen, is het kiezen voor een versnelde behandeling. Dit kan bijvoorbeeld door het kiezen voor een versnelde procedure bij het octrooibureau. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

Vertragen octrooiaanvraag

Bij radicale innovaties of bedrijfsdiversificaties kan het voorkomen dat de uitvinding gereed is voordat is bepaald in welke landen het octrooi mogelijk waardevol kan zijn. Is het niet waarschijnlijk dat een andere partij een octrooi aanvraagt voor dezelfde uitvinding? Dan kan het interessant zijn om de eerste indiening van het octrooi te vertragen. Dit is vooral interessant als u nog bezig bent met de ontwikkeling van de toeleveringsketens of afzetmarkten en de uitvinding in het stadium zit waarin deze met derden (onder geheimhouding) gedeeld wordt.

Verdedigen van het octrooi

Een octrooi alleen is niet voldoende om een uitvinding te beschermen tegen inbreuk. U moet bereid zijn om uw octrooi te verdedigen tegen inbreuk. Dit kan door het voeren van juridische procedures tegen partijen die inbreuk maken op het octrooi. U kunt een inbreuk op het octrooi laten beoordelen door een octrooigemachtigde om vervolgens de juiste juridische strategie te bepalen.

Effectieve octrooistrategie

Het ontwikkelen van een effectieve octrooistrategie is van groot belang als u uw intellectuele eigendom wilt beschermen en uw concurrentiepositie wilt behouden of versterken. Door de juiste strategieën toe te passen, kunt u het octrooiproces versnellen en uw octrooien effectiever beschermen tegen inbreuk. Het is daarom belangrijk om te investeren in een goede octrooiaanvraag en om u te laten adviseren door een juridisch specialist op het gebied van intellectueel eigendom.

 


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement