Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Let op: het concurrentiebeding verandert

In veel arbeidsovereenkomsten wordt een concurrentiebeding opgenomen. De ervaring leert dat een behoorlijk aantal werkgevers dit beding gebruikt om medewerkers vast te houden. Omdat het beding daar niet voor is bedoeld, stelt het ministerie van SZW wijzigingen voor. Lees waar u rekening mee moet houden.

Tekst: Ardie Uphus-Van de Ven, jurist arbeidsrecht bij ABAB Legal

Wat houdt het concurrentiebeding in?

Dit beding verbiedt een werknemer om tijdens en na het einde van zijn arbeidsovereenkomst soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf. Het doel van de werkgever hierbij is om zijn bedrijfsbelangen te beschermen door concurrentie tegen te gaan.

Tijdelijk contract? Geen concurrentiebeding

Bij de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 is al besloten dat een concurrentiebeding in beginsel niet is toegestaan in tijdelijke contracten, tenzij er voor de werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn. De werkgever moet deze belangen schriftelijk motiveren en ook toespitsen op de specifieke functie van de werknemer.

Uitkomsten van een onderzoek

Binnen Europa is het concurrentiebeding al sterk aan banden gelegd en ook Nederland gaat overstag. Uit onderzoek naar de werking van het concurrentiebeding dat door onderzoeksbureau Panteia is uitgevoerd, blijkt dat de beperkingen die voortvloeien uit dergelijke bedingen in de praktijk vaak zodanig strikt zijn, dat werknemers beperkt worden in het wisselen van baan.

Zo’n 35% van de werkgevers erkennen het beding te gebruiken om schaars personeel vast te houden, waar het beding nadrukkelijk niet voor bedoeld is. Dit is recent bevestigd in de rechtspraak.

Voorgenomen wijzigingen

Minister van Gennip van SZW is van plan de volgende wijzigingen verder uit te werken in een wetsvoorstel:

  • het concurrentiebeding wordt wettelijk begrensd in tijdsduur;
  • u moet het geografische bereik opnemen, gespecificeerd en gemotiveerd;
  • Ook moet u bij arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd ‘het zwaarwegend bedrijfsbelang’ van het opnemen van een concurrentiebeding motiveren;
  • u moet straks in beginsel een vergoeding betalen, vastgesteld op een bij wettelijk voorschrift bepaald percentage van het laatste verdiende salaris van de werknemer.

Minister van Gennip verwacht het wetsvoorstel eind 2023 aan te bieden op internetconsulatie.nl, een platform waar burgers, bedrijven en instellingen informatie krijgen over wetsvoorstellen en daar suggesties over kunnen doen. Het ministerie gebruikt deze input vaak om de uiteindelijke wet meer in lijn te brengen met de bedoeling van de regeling. Hoe de wet er precies uit komt te zien is nu nog onbekend. Wel is er soortgelijke wetgeving binnen de EU, zodat u al enigszins rekening voorbereid bent op wat komen gaat.

 


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement