Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Wijziging regels verliesverrekening vennootschapsbelasting | ABAB

Als uw bv in een bepaald jaar verlies lijdt, kunt u dit verlies fiscaal verrekenen met winsten uit andere jaren. Per 1 januari 2022 wijzigen de regels voor deze verliesverrekening in de vennootschapsbelasting.

Huidige regelgeving

Tot nu toe waren de regels als volgt: u kunt het verlies van uw bv in een bepaald jaar verrekenen met de winst van het voorgaande jaar en met de winsten van de volgende zes jaren. Hierdoor kon soms het totale verlies niet volledig binnen de wettelijke verliesverrekeningstermijnen worden verrekend. Dit wordt verliesverdamping genoemd.

De nieuwe regels per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari wordt de termijn van verliesverrekening onbeperkt, maar komt er wel een maximum aan het te verrekenen verlies in een jaar.  Concreet gelden vanaf dat moment deze regels:

  • Verrekening van verliezen kan één jaar achterwaarts en onbeperkt voorwaarts plaatsvinden.
  • Verliezen mogen nog maximaal volledig verrekend worden met de winst tot € 1 miljoen per jaar. Bij winsten boven dit bedrag zijn verliezen slechts voor 50% verrekenbaar.

De nieuwe regels gelden ook voor alle niet verrekende verliezen per eind 2021. Dit betekent dat de verliezen uit 2013 en volgende jaren in de tijd onbeperkt verrekenbaar zijn. Verliezen uit 2012 en eerdere jaren verdampen per eind 2021 als zij niet uiterlijk in 2021 verrekend zijn.

Onduidelijkheid

De nieuwe regels lijken eenvoudig, maar leveren ook onduidelijkheid op. Want wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor voorvoegingsverliezen? Dat zijn verliezen die ontstonden vóór het vormen van een fiscale eenheid. Voor deze verliezen vindt eerst horizontale verliesverrekening plaats tussen vennootschappen binnen de fiscale eenheid. Onder de nieuwe regels is het maar de vraag of optimaal gebruik kan worden gemaakt van de drempel van € 1 miljoen. De nieuwe regels kunnen ook de doorslag geven bij het al dan niet vormen van een fiscale eenheid. Concreet gaat het er dan om of het meerdere keren benutten van de drempel van € 1 miljoen voordeliger is of dat de temporisering een positieve of negatieve impact heeft op de belastingdruk van alle vennootschappen samen.

Kwijtscheldingswinstvrijstelling

Ook hebben de nieuwe regels negatieve gevolgen voor de kwijtscheldingswinstvrijstelling. Onder deze vrijstelling valt alleen het deel dat hoger is dan de openstaande verrekenbare verliezen. Verliezen uit het verleden en in het jaar zelf moeten dus eerst worden verrekend, voordat de vrijstelling kan worden toegepast. Met toepassing van de nieuwe regels zal er in veel gevallen een belastbaar bedrag resteren.

Laat u adviseren

De nieuwe verliesverrekeningsregels in de vennootschapsbelasting zorgen op een aantal punten voor onduidelijkheid. Wilt u weten wat de gevolgen van deze nieuwe regels zijn voor uw onderneming? Laat u dan adviseren door een specialist.

 

Robert Gall

Senior belastingadviseur

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement