Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Wethouders economische zaken: goed bezig, blijf aanbesteden en kijk vooruit!

Brief aan de wethouders economische zaken in de provincie Brabant en Zeeland

 

Beste,

Na de landelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werden al direct de eerste consequenties voor onze economie zichtbaar. Daarna volgden nog meer aanvullende maatregelen en werden steeds meer ondernemers en hun werknemers direct geraakt. Vanaf het begin van deze crisis zijn wij met gemeenten in contact getreden, om samen te kijken welke maatregelen en voorzieningen er op lokaal niveau getroffen zouden kunnen worden om ondernemers door deze moeilijke tijd heen te loodsen.

En dit is dan ook gebeurd. We zijn ontzettend blij met de steun en maatregelen die er vanuit uw gemeente op gang is gekomen. Iedereen stond van meet af aan in de actiestand en is keihard – vaak improviserend vanuit huis – aan de slag gegaan, ook binnen uw organisatie. Wij willen graag op deze plaats u en uw medewerkers bedanken voor hetgeen tot nu toe al is gedaan voor ondernemers en hun werknemers.

Checklist urgente maatregelen
Het overgrote deel van de gemeenten heeft in een indrukwekkend tempo een reeks van maatregelen afgekondigd ter bescherming van de liquiditeit van bedrijven. Om te kunnen nagaan of u als gemeente nog meer kunt doen voor uw lokale ondernemers, hebben wij een checklist bijgevoegd.

Houd de economie in de lucht: besteed aan!
Het wordt spannend of na 28 april de maatregelen van het kabinet iets versoepeld kunnen worden. Duidelijk is wel dat de 1,5 meter economie nog een tijd zal voortduren. Hoe langer dat duurt hoe groter de kans op een diepe recessie. Zaak is om juist nu de nog operationele bedrijven zo veel mogelijk aan het werk te houden en te helpen. Daar plukt de hele samenleving de vruchten van.
Daarom vragen wij aan alle overheden – en vooral aan gemeenten – om vergunningprocedures van ondernemers met spoed te behandelen en bouw- en renovatieprojecten, inkoop en alle overige overheidsopdrachten zo snel mogelijk naar voren te halen. Als alleen al het werk in de bouw en aanverwante sectoren niet stagneert, dan houden wij een belangrijke pijler van onze economie overeind. Gemeenten hebben hier een grote invloed op en daarmee op de werkgelegenheid. Wij verzoeken u uw invloed zo daadkrachtig mogelijk aan te wenden.

Harmonisatie en regionale afstemming maatregelen
Tenslotte roepen wij gemeenten op om hun corona maatregelen te harmoniseren en te zorgen voor afstemming met andere gemeenten. Dat biedt duidelijkheid voor ondernemers en zorgt voor een eerlijk speelveld. Beter samenwerken betekent ook, meer van elkaar kunnen leren. Niet iedere gemeente hoeft zelf het wiel uit te vinden. Met name kleinere gemeenten kunnen beter gebruik maken van de grotere capaciteit en expertise van de grote gemeenten. Onze ervaring is dat dit het best op regionaal niveau vorm gegeven kan worden.

Het is belangrijk om nu alvast vooruit te kijken
De eerste maatregelen waren gericht op het behoud van liquiditeit en inkomenssteun. Ook door uitstel van de lokale belastingen en heffingen en betalingsregelingen is er al wat meer lucht en ruimte. Lucht die ondernemers nodig hebben en ruimte voor gemeenten om vooruit te kijken. Want er zijn straks aanvullende maatregelen noodzakelijk voor de sectoren die nu het hardst worden geraakt, zoals de horeca, kappers en andere sectoren. Voor hen is alleen uitstel van lokale belastingen en heffingen niet voldoende. Dus is er maatwerk nodig zoals (gedeeltelijke) kwijtschelding van lokale belastingen en heffingen over 2020.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze brief. dan kunt u uiteraard contact opnemen met de regiomanager in uw regio:

ZeelandErik van Oosten
06 25051508
oosten@vnoncwbrabantzeeland.nl
West-BrabantMarcel Deryckere
06-59914585
deryckere@vnoncwbrabantzeeland.nl
Midden-BrabantMarloes Rijken
06-30341623
rijken@vnoncwbrabantzeeland.nl
Zuidoost-BrabantMarjolein van den Berkmortel
06-57130950
berkmortel@vnoncwbrabantzeeland.nl
Noordoost-BrabantMaurice Manders ('s-Hertogenbosch en omgeving)
06-11351740
manders@vnoncwbrabantzeeland.

Fleur de Best (Oss en omgeving)
06-51787991
best@vnoncwbrabantzeeland.nl

Met hartelijke groet,
Eric van Schagen
Voorzitter VNO-NCW Brabant Zeeland

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement