Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Wet toekomst pensioenen: dit betekent het voor uw medewerkers

Vanaf 1 januari 2023 verandert ons pensioenstelsel. Dan treedt de Wet toekomst pensioenen (WTP) in werking. Wat betekent dit voor uw medewerkers?

Bart van de Wouw, Senior pensioenadviseur ABAB Accountants en Adviseurs

Waarom een nieuw pensioenstelstel?

Het vertrouwen in het huidige stelsel is sterk gedaald. Al sinds 2008 zijn de pensioenen niet of nauwelijks meer geïndexeerd en tot voor kort werd zelfs gesproken over het verlagen van de pensioenen, omdat pensioenfondsen te weinig geld in kas hadden. Het moest dus anders. Al vanaf 2009 praten sociale partners en het kabinet daarom over het aanpassen van het pensioenstelsel. Het resultaat hiervan is het Pensioenakkoord en de nieuwe Wet toekomst pensioenen.

Ieder zijn eigen pensioenspaarpot

Middelloonregelingen komen te vervallen en iedereen stapt over op een premieovereenkomst. Hierdoor komt er een einde aan de huidige premie-inleg waarbij jongeren te veel betalen voor hun pensioenopbouw en ouderen te weinig. In de nieuwe opzet wordt de afgesproken pensioenpremie gestort in de persoonlijke pensioenspaarpot van de werknemer. De leeftijd van een werknemer speelt geen rol meer bij de bepaling van de feitelijke pensioeninleg in de spaarpot. De toezegging wordt een procentueel vaste premie voor alle leeftijden. Jongeren gaan door deze wijziging meer pensioen opbouwen dan zij tot nu toe deden. De premie van de jongeren wordt nu immers volledig in de eigen pensioenspaarpot gestort. Zij staan geen gedeelte meer af aan de ouderen. De oudere werknemers (met name de groep 40 tot 55 jaar) gaan door deze wijziging een lager pensioen op de pensioendatum ontvangen dan hen eerder was beloofd. Zij hebben, toen ze jonger waren, premie afgestaan aan de ouderen met de belofte dat ze dit terugkregen als ze ouder waren. Dat is nu niet meer het geval. Deze groep werknemers wil gecompenseerd worden voor de achteruitgang in pensioenopbouw.

Vergelijkbaar

Voortaan wordt er niet langer een belofte over de hoogte van de pensioenuitkering gedaan. Wat resteert is een pensioenpremie die u als werkgever toezegt aan uw werknemer. De maximale, fiscale pensioenpremie die ingelegd kan worden, bedraagt 30% van de pensioengrondslag. De pensioenpremie (een percentage) die u toezegt, staat voor alle leeftijden vast. Ook de eigen bijdrage is een vast percentage van de pensioengrondslag. Bijvoorbeeld 16% met een eigen bijdrage van 4% (samen 20%) of 22% met een eigen bijdrage van 7% (samen 29%). Hierdoor zijn werknemers veel beter in staat om pensioenregelingen met elkaar te vergelijken. Bij het afwegen van de keuze voor een werkgever gaat de inhoud van de pensioenregeling daardoor een belangrijke rol spelen.

Voorbeeld

Werkgever 1 Werkgever 2
Bruto jaarsalaris: € 55.000

Pensioen: 18% + een eigen bijdrage van 6% (75% / 25%)

 

Bruto jaarsalaris           € 55.000

AOW franchise            € 15.000

Grondslag                    € 40.000

 

Pensioenpremie door de werkgever:
18% x € 40.000 = € 7.200 per jaar

Pensioenpremie zelf te betalen:
6% x € 40.000 = € 2.400 per jaar

Totale pensioenpremie is € 9.600 per jaar

 

Bruto jaarsalaris: € 58.000

Pensioen: 8% + een eigen bijdrage van 8% (50% / 50%)

 

Bruto jaarsalaris           € 58.000

AOW franchise            € 15.000

Grondslag                    € 43.000

 

Pensioenpremie door de werkgever:
8% x € 43.000   = € 3.440 per jaar

Pensioenpremie zelf te betalen:
8% x € 43.000   = € 3.440 per jaar

Totale pensioenpremie € 6.880 per jaar

 

Werkgever 2 biedt dan wel € 3.000 aan bruto jaarsalaris meer, maar daarvan moet € 1.040 aan hogere eigen bijdrage door de werknemer worden afgedragen. Daarnaast wordt voor deze werknemer jaarlijks € 2.720 minder aan pensioenpremie gespaard. Per saldo is de werknemer bij werkgever 2 aanzienlijk slechter uit.

De nieuwe pensioenregels treden waarschijnlijk op 1 januari 2023 in werking. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog instemmen met het wetsvoorstel, dat op 30 maart 2021 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Werkgever, start op tijd met de voorbereidende werkzaamheden

De voorbereiding op de transitie naar het nieuwe pensioenkader is een tijdrovende klus die veel overleg vereist met uw werknemers(afvaardiging), HR-afdeling, Finance en de pensioenuitvoerder. Start daarom tijdig met dit traject en voorkom dat het een haastklus wordt.

 

 


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement