Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Werkgevers opgelet: regels rondom studiekostenbeding zijn gewijzigd! | ABAB Legal

De regels rondom het studiekostenbeding zijn gewijzigd. Wat betekent deze wijziging voor u als werkgever? Wij zetten de belangrijkste punten voor u op een rij.

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Per 1 augustus 2022 is de Europese richtlijn ‘transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ van kracht. Kern van de richtlijn is dat de minimumrechten van werknemers met onzekere arbeidsvoorwaarden beter beschermd worden. Daartoe is het arbeidsrecht op enkele onderdelen gewijzigd.

Scholingsverplichting

Op dit moment heeft u al een scholingsverplichting richting uw medewerkers. Door de invoering van de richtlijn is deze verplichting uitgebreid. Vanaf nu moet u alle verplichte scholing kosteloos aanbieden. Het gaat dan om scholing, die voortvloeit uit de wet, cao of het unierecht. Deze opleidingen richten zich voornamelijk op veiligheid en vakbekwaamheid. Echter, ook scholing die nodig is om een functie te kunnen blijven uitoefenen, valt hieronder. Voor deze studies geldt dat een studiekostenbeding vanaf 1 augustus 2022 ongeldig is. Dat geldt ook voor studiekostenbedingen, die al voor 1 augustus 2022 met uw werknemers zijn overeengekomen.

Beroepsopleidingen

Een veel gestelde vraag van werkgevers is hoe zij nu moeten omgaan met beroepsopleidingen of opleidingen die werknemers verplicht moeten volgen voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van hun beroepskwalificatie. Voor deze opleidingen geldt dat die niet als ‘verplichte scholing’ worden gezien, tenzij de opleiding weer voortvloeit uit de wet, cao of het unierecht. Ook voor opleidingen die te maken hebben met de door de overheid gereglementeerde beroepen geldt het studiekostenverbod niet. Op deze lijst staan onder meer de beroepen van fysiotherapeut en apotheker.

Gevolgen wetswijziging

Alle studiekostenbedingen, die voor of na 1 augustus 2022 gesloten zijn of gesloten worden, zijn nietig als het om een ‘verplichte’ opleiding gaat. Dit betekent automatisch dat u voor alle ‘niet verplichte’ opleidingen wel een geldig studiekostenbeding kunt afsluiten, voor zover het beding voldoet aan de wettelijke vereisten. Bij verplichte scholing geldt verder dat alle studietijd als werktijd gezien moet worden. Dit betekent dat u uw werknemer in de gelegenheid moet stellen de studie tijdens werktijd te volgen, dan wel hiervoor moet compenseren. Ook kosten die met een studie verband houden, zoals examengeld, boeken en reistijd, moet u voor uw medewerker vergoeden.

Controleer uw studiekostenbeding

De wetswijziging is ingrijpend voor alle werkgevers, die met werknemers een studiekostenbeding zijn overeengekomen. Het is dan ook van belang dat u goed nagaat welke studiekostenbedingen mogelijk gerelateerd zijn aan een ‘verplichte opleiding’ en welke niet. Bij twijfel raden wij u aan contact op te nemen met een arbeidsrechtspecialist.

Geert Rouwet
Jurist Arbeidsrecht

Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement