Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Tijdelijke wet om rechtspersoon te ontbinden | ABAB Legal

Het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ is door de Eerste Kamer aangenomen, en treedt naar verwachting op 1 juli 2023 in werking. Vanaf die datum komt de procedure van de turboliquidatie er heel anders uit te zien. De meerderheid van de rechtspersonen wordt met een turboliquidatie ontbonden, dus deze informatie is vooral belangrijk voor stoppende ondernemers.

Tekst: Jorrit Morra, Jurist ondernemingsrecht bij ABAB Legal

Achtergrond en doel van de wet

Momenteel kan een rechtspersoon op twee manieren worden ontbonden: via de reguliere procedure of via de turboliquidatieprocedure. Bij de turboliquidatieprocedure kan de onderneming direct na het ontbindingsbesluit van de Algemene Vergadering worden uitgeschreven bij het handelsregister, zonder verdere procedure en ook als er nog openstaande schulden zijn. In de praktijk wordt er veel misbruik gemaakt van deze snelle regeling, waardoor schuldeisers zich niet meer kunnen verhalen op het vermogen van de ontbonden rechtspersoon. Bijvoorbeeld omdat de bestuurder na de ontbinding met de noorderzon is vertrokken.

De ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ moet meer transparantie creëren, misbruik tegengaan en de positie van schuldeisers verbeteren.

Drie wijzigingen door de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Er worden drie belangrijke wijzigingen doorgevoerd onder de nieuwe wet:

  1. Verantwoordingsplicht van het bestuur

Het bestuur van de rechtspersoon moet binnen veertien dagen na de ontbinding een aantal documenten bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel ter inzage leggen. Het gaat hierbij onder meer om een balans en een staat van baten en lasten over het boekjaar waarin de rechtspersoon ontbonden wordt. En een toelichting over de oorzaak van het ontbreken van baten. Verder moet worden omschreven hoe de baten voorafgaand aan de ontbinding zijn verdeeld.

  1. Inzagerecht van schuldeisers

Zodra bovenstaande documenten beschikbaar zijn, moet het bestuur eventuele schuldeisers hier direct schriftelijk over informeren. Dit in tegenstelling tot de reguliere liquidatieprocedure, waarbij een advertentie in een landelijk dagblad volstaat.

  1. Bestuursverbod

Als het bestuur niet aan de verantwoordingsplicht voldoet, kan de kantonrechter schuldeisers machtigen om inzagerecht te krijgen in de administratie van de ontbonden rechtspersoon. Ook kan het Openbaar Ministerie de bewuste bestuurder strafrechtelijk vervolgen, en aan de civiele rechter verzoeken om een bestuursbesluit op te leggen. De bestuurder kan dan maximaal vijf jaar niet als bestuurder of commissaris van een rechtspersoon worden benoemd.

Het bestuursverbod kan ook worden opgelegd als de bestuurder in aanloop naar de ontbinding doelbewust schuldeisers aanmerkelijk heeft benadeeld. Of als hij/zij in de twee voorafgaande jaren al minimaal twee keer betrokken was bij beëindiging van een rechtspersoon met achterlaten van schulden of een faillissement, en hem/haar dat persoonlijk verweten kan worden.

Stoppende ondernemer? Volg juiste route

De nieuwe wet treedt naar verwachting op 1 juli 2023 in werking en geldt in eerste instantie voor een periode van twee jaar. Na evaluatie wordt bekeken of de wet permanent ingevoerd zal worden. Met de introductie van de nieuwe wet vervallen veel voordelen die de oude turboliquidatie bood ten opzichte van een reguliere liquidatie. De nieuwe turboliquidatieprocedure brengt veel extra administratieve verplichtingen en daarmee kosten met zich mee. De gevolgen kunnen groot zijn voor bestuurders die zich niet aan de procedure houden, al dan niet per ongeluk.

Voor ondernemers die stoppen, is het daarom belangrijker dan ooit om de juiste procedure te volgen en de geldende regels correct toe te passen. Laat u daarom bijstaan door een deskundig jurist.

 


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement