Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Moet u toeslagen over bovenwettelijke vakantiedagen betalen? | ABAB Legal

Ja! Zo oordeelde de Hoge Raad deze maand. Als werkgever bent u verplicht om het volledige loon inclusief toeslagen te betalen als medewerkers bovenwettelijke vakantiedagen opnemen of laten uitbetalen. Als u verzuimt dat te doen kunt u flinke claims verwachten. In dit artikel beschrijven we de case van de NS.

Tekst: Geert Rouwet, manager legal bij ABAB Legal

 

Loon tijdens vakantie

Voor wettelijke dagen was al bekend dat u bij de vaststelling van de hoogte van het loon ook bepaalde componenten, zoals de vaste onregelmatigheidstoeslag (ORT), moet meenemen. Volgens de wet hebben uw medewerkers ook recht op volledig loon als zij bovenwettelijke vakantie-uren opnemen. Dit geldt zelfs wanneer zij deze toegekende vakantiedagen op een later tijdstip inzetten voor andere doeleinden, zoals verkorting van de werkweek. U mag in een (collectieve) arbeidsovereenkomst geen afspraken maken die op dit onderdeel nadelig zijn voor uw medewerkers.

De zaak van NS

Onlangs deed de Hoge Raad uitspraak in een zaak van de NS. De NS kenden medewerkers bovenwettelijke vakantiedagen toe volgens afspraken die zij in 2016 met de vakbonden maakten. Daarin stond dat medewerkers met terugwerkende kracht tot 2012 de ORT ontvingen over hun wettelijke vakantie-uren.

Niet in de cao, dus niet uitbetalen?

De NS stelden zich op het standpunt dat zij volgens de gemaakte afspraken niet verplicht waren om de ORT te betalen bovenop de bovenwettelijke uren. Hiertegen maakte een aantal medewerkers bezwaar. Bovendien eisten zij volledig loon en ORT voor de bovenwettelijke uren die zij hadden gebruikt voor door hen ingezette werktijdverkorting. Oudere medewerkers hadden namelijk de mogelijkheid om vrije uren in te zetten om hun werkweek te verkorten naar 32 uur. Dit ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid. De rechtbank en het gerechtshof stelden de werknemers al in het gelijk. De NS stelden daarna cassatie in bij de Hoge Raad.

Toekenningsmoment van vakantiedagen bepalend

De Hoge Raad heeft in haar arrest de medewerkers wederom in het gelijk gesteld. De verplichting om het volledige loon inclusief bijbehorende toeslagen door te betalen, geldt volgens de Raad voor alle vakantie-uren en daarmee ook de bovenwettelijke vakantie uren.

Werktijdverkorting is ook vakantie

Naast de uitspraak over de betaling van het volledige loon, oordeelde de Hoge Raad dat de regels ook gelden in het geval van werktijdsverkorting. De volledige uitbetaling geldt voor alle vrije tijdsaanspraken in de wet die onder de definitie van ‘vakantie’ vallen. Dit zijn aanspraken die op het moment van toekenning bedoeld zijn voor herstel en ontspanning (de zogenaamde ‘recuperatiefunctie’). Dus ook werktijdverkorting ter bevordering van duurzame inzetbaarheid.

Voorkom additionele kosten

Het arrest van de Hoge Raad bevestigt dat u bij uitbetaling van verlof een ‘ruim’ loonbegrip moet hanteren. In de praktijk zijn werkgevers zich hier veelal niet voldoende van bewust. Gevolg hiervan is dat er vervelende loonvorderingen vanuit medewerkers kunnen volgen met alle bijbehorende kosten. Bijvoorbeeld de wettelijke verhoging van maximaal 50%. Wanneer u twijfelt of u het juiste bedrag betaalt als het gaat om vakantiedagen, neemt u dan contact met een adviseur arbeidsrecht.

 


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement