Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Hoe werkt bewijsbeslag en wat zijn de regels? | ABAB Legal

In het kader van een juridische procedure kan het soms nodig zijn om bewijsmateriaal veilig te stellen dat zich bij een andere partij bevindt. U kunt in een dergelijke situatie bewijsbeslag laten leggen. Hoe werkt dit en wat zijn de regels voor bewijsbeslag? In dit artikel leest u het.

Stel een voormalig werknemer wordt ervan verdacht bedrijfsgeheimen te verkopen. De werkgever heeft reden om te geloven dat de voormalig werknemer belangrijke documenten en elektronische bestanden heeft die als bewijs kunnen dienen voor een civiele procedure. Om dit bewijs veilig te stellen, kan werkgever een verzoek indienen bij de rechter om bewijsbeslag toe te staan. Belangrijke noot: het leggen van beslag wil niet zeggen dat de verzoeker direct het recht heeft om bewijsmateriaal in te zien.

Belang en noodzaak moeten duidelijk zijn

In het verzoek aan de rechter moet staan wat de vordering is, waar en bij wie beslag moet worden gelegd en wat het belang en de noodzaak is van het beslag. Het moet voldoende duidelijk zijn om welke bescheiden het gaat en dat deze zich waarschijnlijk bij de wederpartij of een derde bevinden. Om concreet te maken om welk bewijs het gaat, beschrijft u bijvoorbeeld waar het bewijsstuk zich exact bevindt (op welke computer, in welke map) en wanneer het (waarschijnlijk) is opgeslagen of gemaakt. De beschrijving moet in ieder geval zo gedetailleerd mogelijk zijn. En u moet aangeven op grond van welke andere bewijzen u bewijsbeslag wilt leggen.

Marginale toetsing door rechter

De rechter toetst het verzoek om het bewijsbeslag te mogen leggen slechts marginaal. De wederpartij zal normaliter niet worden gehoord. Het leggen van bewijsbeslag voelt daarom vaak als een overval en de uitvoering is vaak ingrijpend. Als de rechter het verzoek inwilligt, legt de deurwaarder het beslag .

Uitvoering van de beslaglegging
De deurwaarder die beslag legt op het bewijs wordt vaak vergezeld van een (IT-)deskundige, slotenmaker en indien nodig een hulpofficier van justitie. De deurwaarder heeft in beginsel toegang tot de beslaglocatie en ruimten en mag daar op zoek gaan naar de bewijsmiddelen. De deurwaarder zal de middelen meenemen, zodat de wederpartij ze niet kan kwijtmaken of verbergen. Het betekent echter niet dat de beslagen stukken mogen worden ingezien.

Medewerking verplicht

De partij waar de deurwaarder het beslag legt, is verplicht mee te werken aan de beslaglegging en moet bijvoorbeeld ook digitale bestanden toegankelijk maken door wachtwoorden en inlogcodes te verstrekken. Het is mogelijk om in het verzoekschrift een dwangsom te vragen op de weigering om mee te werken.

Toestemming nodig om bewijzen in te zien

Zodra de deurwaarder de bewijsmiddelen heeft beslagen dan worden die bescheiden in bewaring gegeven aan een onafhankelijke bewaarder. De bewijsmiddelen blijven daar opgeslagen totdat de rechter, de wederpartij of de derde toestemming heeft gegeven om de beslagen bescheiden te verstrekken.

Zoals u leest is bewijsbeslag een goede en effectieve manier om bewijs veilig te stellen. Maar het is ook ingrijpend. Win daarom goed advies in en laat u bijstaan door een jurist om alles in goede banen te leiden.

Reinier-John Koopman
Senior jurist ondernemingsrecht


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement