Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Wel of niet gebruikmaken van de coronasteunmaatregelen? [ABAB]

Ondernemend Nederland heeft het momenteel erg lastig. De omzetmogelijkheden in veel branches zijn erg beperkt door alle maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De vaste verplichtingen, zoals loonkosten en huur- of afnameverplichtingen, lopen ondertussen gewoon door.

Pakket aan noodmaatregelen

De Nederlandse overheid heeft toegezegd de gevolgen voor de ondernemers (deels) te compenseren en inmiddels is er een pakket aan noodmaatregelen tot stand gekomen. Deze maatregelen voorzien in diverse tegemoetkomingen, onder andere de noodmaatregel overbrugging voor behoud werkgelegenheid (NOW), de noodmaatregel voor zelfstandigen en directeur-grootaandeelhouders (Tozo), de tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) en tijdelijke overbruggingskrediet innovatieve start- en scale-ups (TOPSS). Bovendien zijn regelingen van de Belastingdienst versoepeld, zoals uitstel van betaling, melding betalingsonmacht, verlaging invorderings- en heffingsrente, versoepeling btw-regelingen, versoepelingen loonheffing en verliesverrekening. Uiteraard zijn er voor faciliteiten, zoals Vroege Fase Financiering (VFF) en Innnovatiekrediet (IK), ook regelingen voor uitstel voor betaling geïntroduceerd.

Of het totaal van deze regelingen voldoende is om ondernemend Nederland blijvend te helpen, is uiteraard de vraag. Maar voordat u van deze steunmaatregelen gebruikmaakt, is het vooral verstandig om hierover goed na te denken en deze keuze weloverwogen te maken.

Let op de voorwaarden

Vooropgesteld moet worden dat niet iedere regeling hetzelfde is qua inhoud. En ook niet iedere regeling staat open voor alle ondernemers. Kijk dus goed of, in welke vorm en in welke omvang u voor de regelingen in aanmerking komt. Niet goed of onjuist gebruikmaken van een aangevraagde regeling leidt steevast tot terugbetalingsverplichtingen, vaak ook met rente of boeteopslagen. Feitelijk heeft u dan dus duur geld geleend.

Bent u voor uw inkomen, naast een regulier salaris, mede afhankelijk van een dividendstroom uit de onderneming, dan moet u er ook op bedacht zijn dat sommige regelingen deze dividendstroom beperken of zelfs verbieden.

Veel regelingen voorzien bovendien in uitstel van betaling, niet in een definitieve kwijtschelding of een gift. Als u van de regeling gebruikmaakt, houdt dit in dat er wel zicht moet zijn op mogelijkheden tot terugbetaling. Als de economie weer opstart, zullen omzet en marge niet direct terugkeren naar de situatie van voor de crisis. Te hoge terugbetalingsverplichtingen in de opstartfase leiden eveneens tot grote problemen. Zelfs als het oude omzetniveau uiteindelijk is bereikt, moet u rekening houden met een stuwmeer aan opgeschoven betalingen, waardoor uw liquiditeit de eerste tijd ernstig onder druk zal staan.

Maak een plan

Het gebruikmaken van de diverse regelingen zonder een vastomlijnd plan is ook geen goed idee. Was er bijvoorbeeld al enige twijfel over de continuïteit van de onderneming vóór de coronacrisis? De regelingen zijn immers in het leven geroepen om ondernemers in het zadel te houden in deze bijzondere tijd. Als u tegemoetkomingen krijgt voor de op uw onderneming drukkende loonkosten, houdt dit in dat u uw medewerkers in dienst moet houden en deze tegemoetkoming niet mag gebruiken voor bijvoorbeeld het financieren van ontslagvergoedingen. Kortom, u moet met de geboden faciliteiten uw onderneming draaiende houden en dus voldoen aan de noodzakelijke betalingsverplichtingen.

Dan moet er dus wel licht aan het einde van tunnel zijn. De civiele wetgever kent namelijk geen genade voor de ondernemers die bij het verkrijgen van een uitstel van betaling eigenlijk al weten, of zouden moeten weten, dat die verplichtingen toch niet meer nagekomen kunnen worden. Als u als ondernemer dan alsnog failleert, worden het erg lastige gesprekken met de aangestelde curator en kunt u, ook in privé, volledig aansprakelijk worden gesteld met alle gevolgen van dien voor uw privévermogen.

Voorkomen is beter dan genezen!

Voor u als ondernemer zijn dit onzekere tijden. U doet alles om het hoofd boven water te houden. Toch is het van belang om vooraf na te denken of het beroep op een steunmaatregel uw problemen echt oplost en hoe u een eventuele terugbetaling of betalingsaanslag op een later tijdstip gaat financieren.

In sommige gevallen is een warme sanering, met veel overleg met betrokkenen, hoe pijnlijk ook, een beter alternatief. De pijn kan dan milder zijn dan de ellende bij een keihard faillissement.

Meer informatie of advies?

Wilt u weten of u er goed aan doet om gebruik te maken van de steunmaatregelen? Neem dan contact op met jurist ondernemingsrecht Johan van den Branden, op 013-4647244 of per e-mail.

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement