Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

VNO-NCW Helmond-De Peel en VICH spreken zich actief uit tegen de Helmondse verkeersvisie

Op 12 september jl. spraken Philippe van Esch (CEO Vescom en bestuurslid VNO-NCW Helmond-de Peel) en Frank Mulders (CEO AAE en bestuurslid VNO-NCW Brainport) in om hun ongenoegen te uiten over de Helmondse verkeersvisie. Een plan van de gemeente Helmond om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren. ‘Maar waarbij de samenhang tussen de verschillende modaliteiten volledig ontbreekt’,  Aldus Joost Eijsbouts, voorzitter VNO-NCW Helmond-De Peel en bestuurslid VNO-NCW Brainport.

Afgewaardeerde kasteeltraverse verslechtert de bereikbaarheid

Voor de zomer presenteerde wethouder Arnoud Bonte zijn verkeersvisie in de gemeenteraad van Helmond, maar stuitte daarbij direct op weerstand. De gemeente wil de duurzame bereikbaarheid van de stad verbeteren en tegelijkertijd de auto een minder prominente rol laten spelen. VNO-NCW Helmond-De Peel is hier voorstander van, maar niet van de manier hoe dit te bereiken. Want volgens het plan moet de kasteeltraverse worden geknipt of geknepen, terwijl er geen robuust alternatief is. Ook ontbreekt het aan enige onderbouwing hoeveel geld geïnvesteerd moet worden in OV, fietsbereikbaarheid en het wegennet. Tot slot, is er geen cijfermatige onderbouwing hoe het wegennet of iedere ander alternatief leidt tot een verbetering van de bereikbaarheid van Helmond. Zelfs de verbreding van de N279 naar 2×2-baans staat ter discussie in de visie.

Kortom, het plan van de gemeente Helmond ontbreekt aan haalbaarheid, betaalbaarheid, draagkracht en tot ons ongenoegen ook nog aan een regionale visie voor de bereikbaarheid. Een afgewaardeerde kasteeltraverse verslechtert de bereikbaarheid van de verbondenheid van de Peel met Brainport.

Actie VNO-NCW Helmond-De Peel

Daarom neemt VNO-NCW Helmond-De Peel actief actie richting de gemeente. Naast het inspreken zijn er ondertussen meerdere gesprekken geweest met het gemeentebestuur en twee brieven gestuurd. Met deze acties willen we de visie in zijn geheel van tafel of een langetermijnvisie voor de stad die de bereikbaarheid, vooral auto gedomineerd, ten goede komt. VNO-NCW Helmond-De Peel staat hierin niet alleen, ook randgemeenten en andere ondernemersverenigingen spreken zich nadrukkelijk uit over de visie. In de media verschenen hierover meerdere berichten, waaronder: De groene verkeersvisie van Helmond zorgt tot nu toe vooral nog voor allerlei botsingen.

 

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op met Rik Derksen, belangenbehartiger infrastructuur en ruimte, via derksen@vnoncwbrabantzeeland.nl

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement