Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Verplichte melding grensoverschrijdende constructies bij de Belastingdienst [ABAB]

Grensoverschrijdende fiscale constructies die mogelijk gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken, moeten vanaf 1 juli 2020 gemeld worden bij de Belastingdienst. Deze verplichting is gebaseerd op Europese wetgeving over Mandatory Disclosure Rules (MDR, ook wel DAC6 genoemd). Meestal moeten de betrokken adviseurs deze melding verzorgen, maar soms moet de onderneming zelf de melding verzorgen.

Welke constructies vallen onder de meldplicht?

De MDR-wetgeving legt het begrip ‘constructie’ ruim uit. Hieronder vallen bijvoorbeeld transacties, overeenkomsten, leningen en afspraken. Een constructie kan uit verschillende stappen of onderdelen bestaan. Deze definitie is niet alleen ruim, maar is ook bewust vaag gehouden zodat het bereik van de meldplicht groot is.

Een constructie is meldingsplichtig als daarbij (rechts)personen in meerdere landen betrokken zijn en de constructie aan bepaalde voorwaarden (wezenskenmerken) voldoet. Ook deze voorwaarden zijn vaag en ruim omschreven. Een paar voorbeelden van situaties die onder het bereik van de MDR-regels vallen, zijn:

  • Constructies waarbij in meerdere landen over hetzelfde activum wordt afgeschreven.
  • Het gebruikmaken van dubbele renteaftrek.
  • Het gebruikmaken van (rechts)personen in belastingparadijzen.
  • Het omvormen van inkomsten naar een ander type inkomsten dat vrijgesteld of lager belast is.
  • Transacties met groepsmaatschappijen, waarbij geen zakelijke prijzen gehanteerd worden.

Zonder nadere richtlijnen valt het niet mee om te bepalen wat wel en wat niet gemeld moet worden.

Welke belastingen?

Anders dan veel mensen verwachten, hebben de MDR-regels niet alleen betrekking op de vennootschapsbelasting. Ook de inkomstenbelasting, loonbelasting, dividendbelasting en de schenk- en erfbelasting vallen onder de meldplicht.

Sanctie

Het niet melden van een meldingsplichtige constructie wordt bestraft met een boete. In Nederland is de maximale hoogte van die boete gesteld op € 870.000 per geval.

Wie moet de melding doen?

In de meeste gevallen rust de meldplicht op de intermediair die bij de constructie betrokken is, zoals de (belasting)adviseur, advocaat of bank. In sommige gevallen is het echter de onderneming zelf die de melding moet doen, met name in de volgende situaties:

  • de betrokken intermediair is buiten de EU gevestigd;
  • de intermediair heeft een wettelijk verschoningsrecht, waardoor deze de constructie niet hoeft te melden (denk bijvoorbeeld aan een advocaat);
  • er is geen intermediair betrokken bij de constructie.

Wanneer melden?

De melding moet binnen 30 dagen na de start van de implementatie van de structuur gedaan worden. Voor constructies die zijn opgezet in de periode van 25 juni 2018 tot 1 juli 2020 moet de melding plaatsvinden tussen 1 juli en 31 augustus 2020.

Conclusie

De MDR-regels zijn ingewikkeld en onduidelijk, en vormen daarom een grote uitdaging voor de fiscale praktijk. Dat neemt niet weg dat alle ondernemingen die internationaal opereren ermee te maken kunnen krijgen. Is er een intermediair betrokken bij het bedenken of opzetten van een constructie voor uw onderneming? Dan moet deze meestal de melding bij de Belastingdienst doen. In sommige situaties moet u de melding zelf doen. Niet (tijdig) melden kan tot zeer hoge boetes leiden.

Meer informatie of advies?

Wilt u meer weten over grensoverschrijdende fiscale constructies? Onze fiscale adviseurs helpen u graag. Neem contact op met Robert Gall, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 024-6485808 of stuur Robert een e-mail.

 

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement