Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Uw zorgplicht bij een bedrijfsongeval | ABAB Legal

Helaas gebeurt het nog regelmatig: een werknemer heeft een arbeidsongeval, met ernstig letsel tot gevolg. Hij stelt met succes zijn werkgever aansprakelijk, omdat die ondanks de genomen veiligheids- en voorzorgmaatregelen niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Voldoet u aan uw zorgplicht?

Richard Ouwerling, Senior jurist arbeidsrecht bij ABAB Legal

Wettelijke zorgplicht

Als werkgever heeft u een wettelijke zorgplicht voor de veiligheid op het werk. Dat betekent dat u als werkgever moet voorzien in een veilige en gezonde werkplek, de juiste werkmiddelen en instructies om veilig te werken. U moet dus zo veel mogelijk voorkomen dat zich ongevallen op het werk voordoen. Gebeurt dat toch? Dan bent u aansprakelijk, tenzij u kunt aantonen dat u uw zorgplicht bent nagekomen. U bent ook niet aansprakelijk voor de letselschade, als uw werknemer deze zelf met opzet of door bewust roekeloos handelen, heeft veroorzaakt. Uit rechtspraak blijkt dat u niet snel voldoet aan de zorgplicht.

Goed voorbeeld van voldoen aan zorgplicht

In een recente uitspraak van de rechtbank Overijssel geeft de werkgever het perfecte voorbeeld van het voldoen aan de zorgplicht. De werknemer in kwestie viel tijdens zijn werkzaamheden op een dak maar liefst zeven meter naar beneden, omdat hij zijn vallijn losgekoppeld had en dus niet gezekerd was. De werknemer stelde zijn werkgever aansprakelijk voor zijn schade.

De kantonrechter oordeelde dat de werkgever aan zijn zorgplicht had voldaan, omdat hij concrete en adequate maatregelen en voorzieningen heeft getroffen voor het werken op hoogte en om valrisico’s te voorkomen:

  • de risico’s zijn als onderdeel van de RI&E in kaart gebracht;
  • er zijn toolboxmeetings georganiseerd (onder andere over de gevaren van werken op een hellend dak);
  • de specifiek op dit werk toegespitste risico’s zijn geïnventariseerd op meerdere momenten voorafgaand aan de werkzaamheden, voor het laatst op de dag waarop het werk ging starten voorafgaand aan het werk zelf;
  • er is voorzien in (technische) voorzieningen (aanlijnkabels, loopplanken, harnasgordels met vallijn) met instructies hierover.

De rechter concludeert daarom dat de werkgever geen rekening hoefde te houden met de handeling van de werknemer. Er was in dit geval dus sprake van bewust roekeloos handelen van de werknemer. Zijn schade blijft dus voor zijn eigen rekening en risico.

Het is dus belangrijk dat u als ondernemer aan uw (vergaande) zorgplicht voldoet door middel van het treffen van veiligheidsmaatregelen, het wijzen op de nakoming daarvan en het opstellen en regelmatig actualiseren van een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie).

Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement