Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Tweede Kamerverkiezingen 2023 | Ondernemersstandpunten en beleidsvoorstellen

De keuzes die worden gemaakt in de nationale politiek hebben grote impact op het Brabantse en Zeeuwse bedrijfsleven. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023 wil VNO-NCW Brabant Zeeland ervoor zorgen dat de belangen van ondernemers in onze provincies goed worden meegenomen.

Bekijk het manifest en de infographic van onze ondernemersenquête.

Nederland staat voor grote transities op het gebied van energie, duurzaamheid en arbeid. Ondernemers kunnen én willen hier een bijdrage aan leveren en willen daar graag meer mogelijkheden voor krijgen. Want toenemende regeldruk, conflicterende wetgeving en netcongestie houden Nederland momenteel in een wurggreep. Het bedrijfsleven heeft behoefte aan een nieuw kabinet dat vertrouwt op hun innovatievermogen en maatschappelijke bijdrage. Maar vooral verwachten ondernemers daadkracht om Nederland economisch weer van het slot te krijgen.

Ondernemersvertrouwen

Uit de vele reacties op een enquête onder onze achterban, blijkt dat de politieke situatie van dit moment het vertrouwen bij meer dan de helft van ondernemers beïnvloedt. Uit onze gesprekken met ondernemers blijkt dat dat nagenoeg altijd negatief is. Onzekerheid over de toekomst zet een rem op investeringen en ons innovatievermogen, terwijl ons land juist behoefte heeft aan diezelfde innovatiekracht om de toekomstige ambities van onze maatschappij waar te kunnen maken. Daarbij stelt het bedrijfsleven vast dat door allerlei omstandigheden onze economie langzaam maar zeker op slot is gegaan. Op veel gebieden lopen maatschappelijke ambities vast door conflicterende regels. Dat kan en moet anders, en de werkgevers verwachten dat het nieuwe kabinet daarmee voortvarend aan de slag gaat. Bedrijven kunnen Nederland helpen naar een duurzame toekomst. Zij zien kansen en mogelijkheden, dus bied hen ruimte en perspectief!

Standpunten en beleidsvoorstellen

In dit manifest leest u de standpunten van het Brabantse en Zeeuwse bedrijfsleven op het gebied van Arbeidsmarkt & Onderwijs, Infrastructuur & Ruimte en Milieu & Duurzaamheid. Per standpunt doen we een aantal concrete beleidsvoorstellen aan het nieuwe kabinet. Daarbij geven we prioriteit aan onderstaande onderwerpen die we willen terugzien in het nieuwe Regeerakkoord.

Prioriteiten van Brabantse en Zeeuwse ondernemers:

Het verminderen van regeldruk

  • Zorgen voor een voorspelbare overheid en meer duidelijkheid over praktische implicaties van bepaalde politieke keuzes waardoor bedrijven weer in Nederland durven te investeren.
  • Aanpakken van conflicterende wet- en regelgeving waardoor ambities, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat of arbeid, kunnen worden gerealiseerd.
  • Vergroten samenhang tussen beleidsdomeinen waardoor verantwoordingsverplichtingen en ondernemerslasten op allerlei terreinen kunnen worden verminderd.

Het stikstofprobleem

  • Projecten toetsen op uitstoot, in plaats van verwaarloosbare bijdrage aan depositie.
  • Opheffen bouwstop en regels opstellen die de maatschappij openen.
  • De normstelling werkbaar maken.

Oplossingen voor netcongestie

  • Zo snel mogelijk verzwaren van het elektriciteitsnet.
  • Decentrale oplossingen toestaan, zoals levering aan elkaar en peak shaving.
  • Alternatieven zoals infrastructuur voor groene waterstof zo snel mogelijk aanleggen.
  • Plannen voor Nederland ‘van het gas af’ afstemmen met beschikbaarheid alternatieven.

Vragen of meer informatie?

Neem contact op met Tijmen Bergen, manager communicatie
bergen@vnoncwbrabantzeeland.nl
06-59922422.

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement