Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Traditionele internationale organisatiestructuur bestaat fiscaal niet meer | ABAB

Internationale ondernemingen krijgen te maken met veel wijzigingen in wet- en regelgeving. Jurisprudentie, nieuwe initiatieven en regelgeving vanuit Europa en internationale afspraken binnen de OESO overlappen elkaar om onbedoeld gebruik van het belastingrecht te voorkomen.

Jeroen Geers, ABAB Accountants en adviseurs

Nederlandse vestigingen van internationale ondernemingen

Nagenoeg elke internationale onderneming moet daarom kritisch kijken naar de manier waarop zij haar activiteiten heeft georganiseerd. Voor in Nederland gevestigde vennootschappen van internationale ondernemingen is het daarbij nog belangrijker geworden om met haar operationele activiteiten voldoende band met Nederland te hebben. Dat betekent dat voldoende bedrijfseconomische operationele activiteiten voor rekening en risico van de in Nederland gevestigde vennootschap moeten komen met daarbij voldoende gekwalificeerd personeel. Dat lijkt onmiskenbaar, maar in welke internationale groepsstructuur voor het klein- tot en met het grootbedrijf zijn onder andere geen (tussen)houdstervennootschappen opgenomen? Hierdoor kan de in Nederland gevestigde vennootschap via diverse wegen geconfronteerd worden met in het buitenland ingehouden bronheffingen op ontvangen dividenden, licentievergoedingen en rentevergoedingen. Belasting die in het verleden nooit werd ingehouden en veelal in Nederland niet kan worden verrekend met de Nederland geheven vennootschapsbelasting.

Nederlandse vennootschappen

Maar ook Nederlandse vennootschappen moeten kritisch kijken naar de ‘substance’ van de door hen gehouden buitenlandse deelnemingen en hun buitenlandse aandeelhouders. Doen zij dit niet? Dan kunnen zij geconfronteerd worden met een verplichte inhouding van belasting op uitbetaald dividend, renten of licentievergoedingen aan het buitenland. Ook kunnen zij worden geconfronteerd met het verplicht bijheffen van Nederlandse vennootschapsbelasting over door een buitenlandse deelneming gerealiseerde winsten.

Anti-misbruikregelgeving

Maar ook voor de fiscaal adviseur veranderde er het nodige. Nog afgezien van de complexiteit van de vele maatregelen en vele overlappingen in de snel ontwikkelende fiscale anti-misbruikregelgeving. Als een adviseur betrokken is bij het adviseren over of implementeren van een kwalificerende agressieve grensoverschrijdende fiscale structuur, moet hij of zij dit sinds 1 juli 2020 (met terugwerkende kracht tot 25 juni 2018) verplicht binnen dertig dagen via de lokale Belastingdienst in de EU melden. Niet melden levert een forse boete op. Uit de eerste evaluatie blijkt het aantal meldingen fors achter te blijven op de verwachting, dus daaruit is af te leiden dat nog veel internationale ondernemingsstructuren de komende tijd zullen moeten worden aangepast.


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze strategische partners >

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement