Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Terugblik Masterclass Veiligheid Zuid-West: Zeer Zorgwekkende Stoffen

Op 11 november organiseerde VNO-NCW Brabant Zeeland vanuit de community Masterclass Veiligheid Zuid-West een workshop over Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

Deze kennisgroep van BRZO-bedrijven en hun belangrijkste contractors heeft als motto ‘openheid in beslotenheid’.
Dat wil zeggen dat ze de uitdagingen die ze hebben om naar een nog hoger niveau van (proces)veiligheid te gaan in openheid met elkaar bespreken.

Soms is afstemming met het Bevoegd Gezag nodig wanneer wet- en regelgeving in beweging is en de bedrijven met de vergunningverleners/toezichthouders aan het zoeken zijn naar werkbare regels. De verplichtingen rondom (potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn een voorbeeld daarvan. Daarom was dit opgezet als een gezamenlijke workshop van bedrijven en overheid.

workshop Zeer Zorgwekkende Stoffen

In deze workshop bij Fletcher Trivium in Etten-Leur presenteerden Ronald van Ieperen (DCMR: vergunningverlenger/toezichthouder voor de Zeeuwse BRZO bedrijven) en Jacky Priester (OMWB: vergunningverlenger/toezichthouder voor BRZO-bedrijven in Noord-Brabant) wat de vervolgstappen zullen zijn na de inventarisatie naar deze stoffen bij de bedrijven in de afgelopen periode.

De Unie van Waterschappen, vertegenwoordigd door Edith Kruger, gaf een inkijkje in wat de ZZS voor de kaderrichtlijn water (en daardoor ook weer voor de bedrijven die water lozen) betekent.

De uitdagingen van de bedrijven in de chemie werden geschetst door Peter Bareman van de branchevereniging VNCI.

Een van de grootste uitdagingen bij het meten en terugdringen van ZZS ligt bij de bedrijven aan het eind van de keten: de verwerkers van afval. De praktijksituatie rondom afval werd in een presentatie geschetst door Peter Vingerhoeds van Renewi. Een bedrijf dat in Nederland maar liefst met 29 omgevingsdiensten te maken heeft. Hij stuurde in zijn presentatie aan op een werkbaar scenario, waarin we ons allen realiseren dat ‘ZZS zijn overal, ZZS gaan niet weg en de doelstelling van de EU van “zero toxicity and zero waste” conflicteert met circulariteit.

Zijn visie werd breed omarmd, sloot aan bij de oproep van de VNCI, en is voor VNO-NCW Brabant Zeeland dan ook een belangrijke inzet om het provinciale beleid voor ZZS in zowel Noord-Brabant als Zeeland op een pragmatische manier in te vullen.

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement