Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Subsidies om de verduurzaming van uw onderneming te ondersteunen | ABAB

Het laatste kwartaal van 2021 breekt aan. Heeft u al nagedacht over dit laatste kwartaal en nieuwe ideeën voor 2022 voor uw onderneming? Staat de verduurzaming van bedrijfsmiddelen op de planning? Wilt u uw personeel behouden en de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen? Of gaat u graag uw innovatieplannen waarmaken? Start 2022 goed en maak nog gebruik van de volgende subsidiemogelijkheden.

Investeren in duurzamere bedrijfsmiddelen

Heeft u in 2021 een goed jaar gehad? Kijk dan eens kritisch naar uw fiscale positie. Voor veel ondernemers zijn de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA) bekende regelingen. Maar ook bij de bouw en verbouw van uw bedrijfsgebouwen zijn er verschillende mogelijkheden binnen de EIA en MIA. Als uw investering op de Milieulijst of Energielijst staat, is er een fiscale aftrekpost te behalen van 13,5% tot 45,5%. In sommige gevallen kunt u bij investeringen die in aanmerking komen voor MIA ook in aanmerking komen voor Vamil, waarbij u 75% van de investering willekeurig kunt afschrijven. Echter bieden MIA en EIA ook mogelijkheden voor investeringen in minder exacte bedrijfsmiddelen, zoals processen. Deze codes worden in de lijst beschreven als ‘generieke code’.

Fiscaal voordeel voor investeringen in bedrijfsmiddelen zonder exacte omschrijving op de lijst

Bij investeringen ten behoeve van verduurzaming van bijvoorbeeld processen of gebouwen, waarbij u een energiebesparing of milieuvoordeel realiseert, kunnen de ‘generieke codes’ binnen de EIA- en MIA-regeling uitkomst bieden. Enkele voorbeelden van deze codes zijn:

  • nieuwe en innovatieve milieuvriendelijke technologie;
  • technische voorzieningen voor energiebesparing bij nieuwe of bestaande processen;
  • apparatuur voor recycling van grondstoffen;
  • productieapparatuur voor grondstoffen of producten op basis van biomassa;
  • technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij bestaande bedrijfsgebouwen.

Deze omschrijvingen geven niet aan welke investeringen in aanmerking komen, maar welk doel de beoogde investeringen moeten hebben. Belangrijk is dat uw investeringen aanzienlijk duurzamer zijn dan wat gangbaar is in uw branche. Een aanvraag indienen onder een generieke code vergt meer voorbereidingswerk. Bij de aanvraag moet u namelijk een berekening van de terugverdientijd toevoegen en bij de MIA moet u aanvullend uw investering afzetten tegen referentie-investeringen. Dit betekent in de praktijk dat u aanvullende vragen moet beantwoorden.

Investeren in CO2-reductie; nieuwe SDE++-openstelling najaar 2021

De SDE++-regeling is een bekende regeling bij investeringen in zonnepanelen. Maar ook andere CO2– reducerende maatregelen of hernieuwbare energie komen in aanmerking voor de SDE++-subsidie. Van 5 oktober tot en met 11 november gaat regeling opnieuw open voor aanvragen. Deze worden op volgorde van binnenkomst beschikt en de te verkrijgen subsidie stijgt met het oplopen van fases. Bereken uw project voor het indienen van de aanvraag goed door, zodat u weet welke vergoeding u minimaal moet krijgen om het project rendabel uit te voeren.

SLIM-subsidie: investeren in ontwikkeling van medewerkers

Deze subsidie is bedoeld voor de versterking van de leercultuur binnen uw bedrijf. U kunt subsidie ontvangen voor het opstellen van een opleidingsplan en het krijgen van loopbaanadviezen tot het invoeren van een methode om kennis en vaardigheden te ontwikkelen. De gehele maand september kunt u voor het laatst dit jaar subsidie aanvragen.

Verduurzaming via eigen ontwikkeling: WBSO en Innovatiebox

Bent u van plan om zelf iets te ontwikkelen voor het verduurzamen van uw bedrijf? De fiscale stimuleringsregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) vergoedt loon- en overige kosten en uitgaven voor eigen ontwikkeling. Op Prinsjesdag wordt bekendgemaakt welke voordelen u in 2022 kunt behalen. Om op 1 januari te kunnen starten met uw project, moet u uiterlijk 20 december 2021 uw WBSO-aanvraag indienen. Wist u dat een positieve WBSO-beschikking (S&O-verklaring) ook toegang kan bieden tot de Innovatiebox? Met de Innovatiebox kunt u de vennootschapsbelasting voor winsten uit innovatieve activiteiten verlagen naar 9%.

ABAB Accountants en Adviseurs
Roy Hoven
Manager Subsidiefocus

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement