Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Subsidieprogramma’s voor behoud en versterking van uw innovatiekracht | ABAB

Uit recentelijke publicaties van het CBS blijkt dat economisch herstel is ingezet. De markt trekt aan en als ondernemer in de (maak)industrie is het erg verleidelijk vol in te zetten op productie. Juist nu is het belangrijk te kijken naar het behoud en versterken van uw innovatiekracht. Zo blijft u uw concurrentie voor. Ook is deze innovatiekracht van belang voor de internationale concurrentiepositie van Nederland. Wilt u investeren in innovatieve ontwikkelingen? Deze subsidies zijn interessant.

Subsidieprogramma’s

Om de internationale concurrentiepositie te versterken trekt het kabinet voor de komende vijf jaar € 20 miljard uit voor projecten die moeten zorgen voor structurele en duurzame economische groei in Nederland. Binnen dit Nationale Groeifonds is er aandacht voor projecten die bijdragen aan kennisontwikkeling, onderzoek en innovatie en infrastructuur. De overheid stimuleert zo onder andere samenwerking tussen grote (maak)industrie, onderzoeksinstellingen, universiteiten en het mkb. Op deze wijze wil de overheid de volledige waardeketen in de maakindustrie activeren en grote en kleine bedrijven helpen kennis te valoriseren. Het maken van een bewuste keuze om nu te investeren in het versterken van uw innovatiekracht helpt u een voorsprong te nemen in de markten van morgen.

De subsidieprogramma’s sluiten aan bij de kennis- en innovatieagenda’s (KIA) van de topsectoren. In het bijzonder is er aandacht voor de duurzaamheids– en digitaliseringstransitie, maar ook is er speciale aandacht voor sleuteltechnologieën. De overheid stimuleert ontwikkeling van innovaties die een waardevolle bijdrage leveren aan het verminderen van CO2-uitstoot, het verbeteren van energie-efficiëntie, slimme mobiliteit en het realiseren van een circulaire economie. Maar ook stimuleert zij innovaties op het gebied van digitalisering, zoals Artificial Intelligence, machine learning, big data en autonome systemen.

Interessante regelingen voor u

Wilt u investeren in innovatie en uw innovatiekracht versterken? Enkele regelingen die op korte termijn voor u interessant zijn.

Subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM)  

Om de innovatiekracht in de automotive, luchtvaart en maritieme sectoren een nieuwe impuls te geven en de Nederlandse concurrentiepositie in deze sectoren te versterken, is de overheid op zoek naar samenwerkingsverbanden voor innovatieve projecten in deze sectoren. Kennisinstellingen en universiteiten kunnen meedoen in een samenwerkingsverband, maar belangrijker is een duidelijke betrokkenheid van het mkb. Projecten moeten zich richten op ontwikkelingen met impact op het gebied van duurzaamheid of digitalisering en hebben een minimale omvang van € 5 miljoen en maximale omvang van € 25 miljoen. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie, het type onderzoek en het soort samenwerking ontvangt u maximaal 70% subsidie over uw projectkosten.  U kunt RDM aanvragen vanaf 17 mei 2021 tot en met 17 augustus 2021.

MIT R&D-samenwerkingssubsidie  

Ook dit jaar is de succesvolle MIT-R&D innovatiesubsidieregeling weer beschikbaar voor het mkb. Hierbinnen worden projecten gesubsidieerd waarbij het mkb samenwerkt in het ontwikkelen en valoriseren van innovaties die maatschappelijke impact maken. De MIT-R&D-regeling richt zich op samenwerkingsverbanden van ten minste twee mkb-ondernemingen. Onderzoeksinstellingen en grootbedrijven kunnen meedoen in een samenwerkingsverband. Echter alleen mkb-ondernemingen komen in aanmerking voor subsidie. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 350.000 per aanvraag. U kunt MIT-R&D-subsidie aanvragen vanaf 1 juni 2021 tot en met 9 september 2021.

Een innovatie roadmap helpt u bij het financieren van uw ontwikkeling en het versterken van uw innovatieve kracht. Wilt u inzetten op het versterken hiervan? Zoek dan contact met een specialist die u bij de hand neemt en u ondersteunt bij het vormgeven van uw plannen.

Joost Simkens

Senior consultant innovatie Subsidiefocus

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement