Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Privacywet: einde van Google Analytics | ABAB Legal

Google Analytics ligt onder vuur en mag binnenkort wellicht niet meer worden ingezet door organisaties in Europa. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarschuwde hier al eerder voor, naar aanleiding van een onderzoek van de Oostenrijkse privacytoezichthouder.  

Niels Ista, Jurist ondernemingsrecht en ICT-recht bij ABAB Legal

Google Analytics

Veel organisaties gebruiken Google Analytics om te kijken hoe de website wordt gebruikt en hoe de ervaring van de bezoeker kan worden verbeterd. Deze informatie verkrijgen bedrijven met cookies van Google Analytics. Het gaat hierbij ook om persoonsgegevens. Het verzamelen van persoonsgegevens heeft echter gevolgen voor de privacy van websitebezoekers, waardoor bedrijven zowel moeten voldoen aan de Telecommunicatiewet als aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Europese toezichthouders

Het gebruik van de meest populaire analytics tool ligt onder vuur, omdat verschillende Europese toezichthouders als gevolg van klachten onderzoek instelden naar het gebruik van de tool op websites. Vervolgens oordeelde de Oostenrijkse privacytoezichthouder (Datenschutzbehörde (DSB)) dat het gebruik van Google Analytics in strijd is met de AVG. Zo stelt de DSB dat bij gebruik van de tool, diverse persoonsgegevens van Oostenrijkse websitegebruikers richting Google in de Verenigde Staten worden verstuurd. Sinds de Schrems II-uitspraak, waardoor niet langer gebruik kon worden gemaakt van het Privacy Shield als basis, werd deze doorgifte van persoonsgegevens geregeld in de zogenaamde Standard Contractual Clauses (SCC’s). Na het oordeel van de DSB lijkt ook dit echter niet langer voldoende basis te bieden. Reden hiervoor is dat Google in Amerika onder toezicht staat van de Amerikaanse inlichtingendiensten, waardoor de privacy van websitegebruikers nooit helemaal kan worden gegarandeerd.

Google geeft op haar beurt aan dat zij alles in het werk heeft gesteld om aan de Europese privacyregels te voldoen. Zo nam het bedrijf diverse technische en organisatorische maatregelen om de privacy van websitegebruikers te garanderen. Een voorbeeld hiervan is de versleuteling van de betreffende persoonsgegevens door de tool. De Oostenrijkse toezichthouder stelt echter in haar oordeel dat een dergelijke versleuteling weinig effectief is, omdat het voor de Amerikaanse inlichtingendiensten kinderspel is om deze persoonsgegevens alsnog in te zien, als zij dit willen.

Privacyvriendelijke instellingen

Een website kan gebruikmaken van diverse typen cookies, zoals analytische, tracking- en remarketing cookies. Voor het gebruik van de laatste twee varianten moet toestemming worden gevraagd aan de websitebezoeker. Dit geldt niet voor het gebruik van analytische cookies. Vraagt uw website geen toestemming voor het gebruik van Google Analytics? Dan doet u er goed aan om de tool in ieder geval zo privacyvriendelijk mogelijk in te stellen. Op de website van de AP staat hiervoor al enige tijd een handleiding. Die kunt u gebruiken tot het moment waarop de AP haar onderzoek naar Google Analytics heeft afgerond en er meer duidelijkheid is over een eventueel (voorlopig) verbod.

Alternatieven

Naast Google Analytics bestaan er nog diverse alternatieven waarmee u kunt nagaan hoe en op welke manier uw website gebruikt wordt. Zo publiceerde de Franse toezichthouder onlangs een lijst met privacyvriendelijke alternatieven op haar website. Voordeel van de genoemde tools is dat hiervoor geen toestemming van de websitebezoeker nodig is. Ook blijven deze tools buiten de hiervoor genoemde Schrems II-problematiek. Wilt u toch gebruik blijven maken van Google Analytics? Dan is ons advies om de juridische ontwikkelingen te blijven volgen en de tool zo privacyvriendelijk mogelijk in te stellen.

Het vervolg?

Europa en Amerika gaan zo snel mogelijk afspraken maken om een veilige internationale data-uitwisseling tussen de beide continenten te regelen. Het akkoord dat zij op 4 april 2022 sloten, is daarbij een eerste goede stap. Er gaat echter nog de nodige tijd overheen, voor dit akkoord effectief wordt en gebruikt kan worden als grondslag voor data-uitwisseling.


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement