Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Personeelssubsidies 2021: een overzicht | Subsidiefocus

Wilt u investeren in de ondersteuning en ontwikkeling van uw personeel? Dan kunt u hiervoor ondersteuning of subsidie krijgen. Een overzicht van de mogelijkheden.  

Praktijkleren

Met de subsidieregeling Praktijkleren ondersteunt de overheid bedrijven die een leer-werktraject aanbieden. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal weken dat een leerling-werknemer daadwerkelijk op het bedrijf begeleid is. U kunt maximaal € 2.700 subsidie ontvangen per leerling per schooljaar. Het beschikbare budget wordt verdeeld over alle ingediende aanvragen. Hierdoor kan de daadwerkelijke vergoeding lager uitvallen. Bent u actief in de landbouw, horeca of recreatiesector? Dan kunt u bovenop de standaardvergoeding een bonus ontvangen (in 2020 was dit € 1.500 per leerling). U kunt de subsidie Praktijkleren ieder jaar aan het eind van het schooljaar tot begin september aanvragen.

Let op: vanaf 2021 kunnen alleen partijen die beschikken over een niveau 3+ eHerkenningsmiddel subsidie aanvragen. Heeft u dit niet? Kies dan tijdig een intermediair die uw aanvraag kan indienen. Wilt u de subsidie liever zelf aanvragen? Vraag dan tijdig een middel met het juiste beveiligingsniveau aan. De toekenning hiervan kan enkele weken in beslag nemen.

SLIM

De SLIM-regeling ondersteunt ondernemers die willen investeren in het stimuleren van leren en ontwikkelen binnen hun onderneming. U kunt drie keer per jaar subsidie aanvragen. Voor bedrijven die een enkelvoudige aanvraag willen doen, kan dit in september en maart. Voor bedrijven die in samenwerkingsverband een aanvraag willen indienen, kan dit in juni. U kunt subsidie krijgen voor de uitvoering van vier verschillende activiteiten:

a.      doorlichting onderneming;

b.      opstellen ontwikkel- of loopbaanadviezen voor medewerkers;

c.      ontwikkeling en implementatie van een leermethode;

d.      begeleiding van medewerkers die een derdeleerwegopleiding volgen.

De subsidie bedraagt 60% tot 80% van uw totale begroting en kan oplopen tot maximaal € 500.000. Download het whitepaper voor alle details. Wilt u weten of uw project aansluit bij deze regeling? Neem dan contact op met onze experts.

MKB Idee

De subsidieregeling MKB Idee ondersteunt ondernemers om te investeren in kennis en vaardigheden en helpt om eventuele belemmeringen die zij daarbij ervaren weg te nemen. De te verkrijgen subsidie bedraagt 100% van de investering. Omdat alle aanvragen op kwaliteit worden beoordeeld, is het raadzaam uw plan door een expert te laten schrijven.

Tel mee met Taal

Analfabetisme en laaggeletterdheid zijn zaken die ook op dit moment nog vaak voorkomen.  Een lage geletterdheid begrenst medewerkers is het correct doen van hun werk en in het kunnen groeien binnen hun werk. We kijken dan nog niet eens naar de sociaalemotionele gevolgen van het laag geletterd zijn. Jaarlijks bestaat de mogelijkheid voor werkgevers om subsidie aan te vragen voor het aanbieden van taalcursussen aan hun medewerkers.

De vergoeding die u kunt krijgen per medewerker is ongeveer 67%, per onderneming kan tot €125.000 verkregen worden.

Nieuw sinds 2021 is de openstelling “experimenten” heeft u als ondernemer een goed idee om laaggeletterheid tegen te gaan dan kunt u voor de uitvoering van dit project steunt ontvangen.

De regeling Tel mee met Taal is zeer populair. Heeft u interesse neem dan tijdig contact op met een expert om de kans op goedkeuring zo groot mogelijk te maken.

Overige kansen stimuleringsgelden

Naast de hierboven genoemde standaard subsidieregelingen van het Rijk zijn er ook nog specifieke regelingen beschikbaar. Deze regelingen zijn gericht op medewerkers met een bepaalde leeftijd, opleiding of voorgeschiedenis of afhankelijk van de branche waarin u actief bent. Wilt u een compleet inzicht in de mogelijkheden die er op personeelsgebied voor uw onderneming zijn? Laat dan een expert een bedrijfsscan uitvoeren.

Mariska Teurlings

Consultant subsidies

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement