Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Ontbinding arbeidsovereenkomst mogelijk na ziekmelding ontslagaanvraag | ABAB Legal

Het ontslag van een zieke werknemer is niet eenvoudig. Wanneer uw medewerker ziek wordt, geldt er een opzegverbod van maximaal 24 maanden. Met name in een ontslagprocedure om bedrijfseconomische redenen kan dit een probleem vormen. De Hoge Raad bepaalde recent dat een werknemer niet onder alle omstandigheden een beroep kan doen op dit opzegverbod. Wat betekent deze uitspraak voor u?

Geert Rouwet, Manager Legal/ Senior Jurist arbeidsrecht ABAB Legal

Wet- en regelgeving opzegverbod

In de praktijk komt het voor dat een werknemer zich na een door de werkgever ingediende ontslagaanvraag bij het UWV om bedrijfseconomische redenen ziek meldt. Wanneer de ontslagaanvraag vervolgens wordt afgewezen, biedt de wet de mogelijkheid het voorgenomen ontslag om bedrijfseconomische redenen via een ontbindingsverzoek voor te leggen bij de kantonrechter. Tegelijkertijd is er in de wet bepaald dat het opzegverbod niet van toepassing is wanneer de ziekmelding plaatsvindt voorafgaand aan het ingediende ontbindingsverzoek.

Zaak kantonrechter Leeuwarden

Een dergelijke situatie deed zich voor in een zaak bij de kantonrechter Leeuwarden. De werknemer stelde dat de rechter het ontbindingsverzoek moest afwijzen vanwege het opzegverbod. De kantonrechter Leeuwarden wees het ontbindingsverzoek van de werkgever af met als belangrijkste argument dat het opzegverbod zeer strikt moet worden uitgelegd en de zieke werknemer moet beschermen. De zieke werknemer bleef bij de werkgever in dienst.

Zienswijze Hoge Raad opzegverbod

De Hoge Raad heeft een andere zienswijze dan de kantonrechter en vernietigt de beschikking van de kantonrechter Leeuwarden. Volgens de Raad leidt de uitleg van de rechter ertoe dat een werknemer ‘misbruik’ van de situatie kan maken door zich ziek te melden na een ontslagaanvraag bij het UWV. Immers, wanneer men uitgaat van de uitspraak van de kantonrechter Leeuwarden, kan een eventueel ontbindingsverzoek van een werkgever door de ziekmelding van de werknemer (bewust) tegengewerkt worden. Bij een ontslag wegens bedrijfseconomische reden is er een nauw verband tussen de ontslagaanvraag bij het UWV en een daaropvolgend ontbindingsverzoek bij de kantonrechter. Daartoe kan de werknemer zich in deze specifieke situatie niet achter het opzegverbod bij ziekte verschuilen.

Gevolgen praktijk

Het arrest van de Hoge Raad nuanceert met het arrest de ‘hardheid’ van het opzegverbod bij ziekte. Het blijft voor u van belang om in een ontslagtraject zorgvuldig te opereren. Zeker wanneer u voorziet dat uw medewerker zich mogelijk ziek kan melden. Een ziekmelding kan namelijk het traject frustreren met alle (negatieve) financiële en emotionele gevolgen van dien. Besluit u een ontslagprocedure te starten? Laat u adviseren door een deskundig adviseur.


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement