Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Onoplosbaar geschil bestuurders? Benoeming tijdelijke bestuurder oplossing | ABAB Legal

De meeste onenigheden lossen bestuurders onderling op in de bestuurskamer. Soms zijn geschillen echter (voorlopig) onoplosbaar, wat de continuïteit van de onderneming in gevaar kan brengen. In sommige gevallen kunt u dan een tijdelijke bestuurder aanstellen.

Tekst: Reinier-John Koopman, manager Legal, ABAB Legal

Een voorbeeld uit de praktijk: in een kwestie die leidde tot interventie van de Ondernemingskamer van het Hof te Amsterdam was er sprake van een aandeelhoudersgeschil tussen beide aandeelhouders-bestuurders (ieder 50% aandeelhouder en beiden aangesteld als bestuurder). De aandeelhouders-bestuurders zagen onoverbrugbare verschillen van inzicht en besloten de samenwerking te beëindigen.

Oordeel rechtbank

Op basis van de geschillenregeling vorderde de ene aandeelhouder bij de rechtbank overdracht van de aandelen door de andere aandeelhouder aan hem, met aanstelling van een tijdelijke bestuurder op de ontstane impasse binnen de bv te doorbreken. De rechtbank wees de vordering om een derde (tijdelijke) bestuurder af. Volgens de rechtbank is de bevoegdheid tot het benoemen van een tijdelijke bestuurder voorbehouden aan de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam, omdat deze voorzieningen kan treffen bij wanbeleid. Eén van deze voorzieningen is het benoemen van (tijdelijke) bestuurders. De rechtbank overweegt daarbij dat zij geen tijdelijke bestuurder kan aanstellen vooruitlopend op een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer. Daarnaast acht de rechtbank zich gebonden aan de maatstaf die de Ondernemingskamer voor het treffen van voorzieningen hanteert, namelijk dat er sprake moet zijn van wanbeleid. Daarvan is in dit geval niet gebleken, aldus de rechtbank.

Oordeel Ondernemingskamer

De bestuurder meldt zich bij de Ondernemingskamer. Die komt tot een ander oordeel. De bevoegdheid van de Ondernemingskamer om tijdelijke bestuurders aan te stellen, vormt geen beperking voor de bevoegdheid van de normale rechter om voorlopige voorzieningen te treffen, ook als er geen enquêteprocedure wordt opgestart. Daarnaast oordeelt de Ondernemingskamer dat beoordeeld moet worden of het noodzakelijk is om ordemaatregelen te treffen waarbij alle omstandigheden en relevante belangen worden afgewogen en niet alleen wanbeleid.

Gevolgen voor de praktijk

Deze uitspraak is voor de praktijk van groot belang. Het is mogelijk om bij een gewone rechter een procedure, waaronder een kort geding, te starten met het verzoek tot benoeming van een tijdelijke bestuurder. U moet in dit verzoek voldoende onderbouwen waarom een tijdelijke bestuurder (en niet een andere maatregel) de problematiek binnen de bestuurskamer zal verhelpen, ook gelet op de kosten die hiermee zijn gemoeid. Er hoeft geen sprake te zijn van wanbeleid; ook het feit dat de onderneming onbestuurbaar is, kan benoeming van een tijdelijke bestuurder rechtsvaardigen. Deze uitspraak komt de besliskracht van een onbestuurbare onderneming ten goede.

 


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement