Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Welke rechten en plichten heb ik als het gaat om het thuiswerken van mijn medewerkers?

Er bestaat geen recht op thuiswerken. Wel kan de werknemer de werkgever verzoeken om thuis te mogen werken op basis van de Wet Flexibel Werken. Heeft de werkgever tien of meer werknemers in dienst? Dan moet deze een dergelijk verzoek in behandeling nemen en schriftelijk aan de werknemer aangeven of zij het verzoek toe- of afwijst. Voor de werkgever is het van belang de wettelijke termijnen goed in acht te nemen De werkgever moet uiterlijk een maand voor aanvang van de aanpassing van de werkplek laten weten of hij het verzoek toe- of afwijst.

Arbotechnisch gezien heeft de werkgever een zorgplicht naar de thuiswerkende werknemer. De werkgever moet zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. De spelregels vanuit de Arbowetgeving moeten correct worden nageleefd. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de werkgever erop toeziet en (zo nodig) faciliteert dat de thuiswerkplek ergonomisch correct is ingericht. Concrete voorbeelden hiervan zijn een goede positie van het beeldscherm en het op elkaar en afzonderlijk af kunnen stemmen van de stoel- en tafelhoogte.

In welke mate de werkgever toezicht kan houden op de thuiswerkende werknemer is een lastig te beantwoorden vraag. Hoewel het begrijpelijk is dat de werkgever de arbeidsinspanningen van de werknemer wil monitoren, speelt het privacyaspect (AVG) een belangrijke rol. Wanneer de werkgever een controlebeleid voor thuiswerkers opstelt, moeten de ingezette middelen in verhouding staan tot het daarvoor te bereiken doel. Juridisch gezien ligt hier de lat voor werkgevers hoog. Los van het feit dat de praktische uitvoering van de te nemen maatregelen uitdagend is. Wij adviseren te werken met een thuiswerkovereenkomst waarin de werkgever de spelregels rondom thuiswerken met de werknemer vastlegt.

Onze kennispartner ABAB Legal behandelt wekelijks een vraag van een ondernemer in juridisch perspectief. Bijvoorbeeld: Welke aandachtspunten zijn van belang bij het reorganiseren van personeel? Welke spelregels gelden bij het beschermen van intellectueel eigendom? En tips om de curator slim af te zijn bij een (aankomend) faillissement.

Heb jij een vraag voor ABAB Legal? Mail deze dan naar communicatie@vnoncwbrabantzeeland.nl. En volg ons via LinkedIn voor de wekelijkse vraag en het antwoord. Daar kun je trouwens ook eenvoudig jouw vraag via een reactie achterlaten.

Meer informatie over onze strategische partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement