Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Nieuwe informatie over NOW-regeling: wat je moet weten

Vandaag is de inhoud van NOW-regeling gepresenteerd door minister Koolmees. Wij zijn blij dat de NOW-regeling verder bekend is en dat het loket voor ondernemers snel opengaat. Voor veel bedrijven telt nu namelijk werkelijk elke dag. Wij hebben de nieuwe informatie voor je bekeken. Dit is wat je nu zeker moet weten over de NOW-regeling:

Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. Deze tegemoetkoming heet de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, de NOW-regeling. Deze regeling vervangt de werktijdverkorting (WVT).

Ingangsdatum en voorschot

Naar verwachting gaat het loket bij UWV 6 april open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag.

Bepaling omzetverlies

Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet van drie maanden in 2020, waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. Dit is bedoeld voor bedrijven die uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling.

Compensatie

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. De tegemoetkoming in de loonsom is te berekenen met een formule: 90% x omzetdaling in procenten = percentage tegemoetkoming loonsom. Voorwaarde is dat ze hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Loonsom

Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies.

Werknemers

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers, payrollwerknemers en uitzendkrachten wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm.

Concern

Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden.

Eindafrekening

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Bedrijven met acute liquiditeitsproblemen kunnen worden geholpen met de andere maatregelen uit het noodpakket.

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement