Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Monitoring van werknemers: wat mag wel en wat mag niet?

Werkgevers hebben diverse mogelijkheden om automatisch werknemersinformatie te verzamelen. Deze informatie kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden, waaronder het controleren van werknemers. Wanneer is dit toegestaan en onder welke voorwaarden?

Niels Ista, ICT-recht en ondernemingsrecht ABAB Legal

Monitoring van medewerkers toegestaan

Controle van werknemers is toegestaan, mits u als werkgever rekening houdt met de privacy. De werkgever moet ook voldoen aan de voorwaarden uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Bij monitoring van medewerkers kan gedacht worden aan:

 • Gebruik van social media bij het aantrekken van nieuw personeel.
 • Gebruik van social media bij het controleren van oud-personeel.
 • Gebruik van cameratoezicht in kantoorruimten.
 • Controle van inkomende en uitgaande digitale communicatie.
 • Tracking van de bedrijfswagen van uw werknemer.
 • Bijhouden van internetgedrag.
 • Gebruik van mystery guests.

Bepaal het doel

Voordat u als werkgever besluit te starten met het monitoren van uw werknemers, is het noodzakelijk uw doel te bepalen. Ga na waarom controle noodzakelijk is. Doe dit voordat u de gegevens gaat verwerken. De doelen bepalen namelijk de omvang van de controle en de wijze waarop u dit mag doen. Bij verwerkingsdoelen kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 • bescherming van bedrijfseigendommen;
 • netwerkbeveiliging;
 • opsporing en bestrijding van diefstal of verduistering.

Actiepunten voor werkgevers

Gaat u gegevens verwerken? Onderzoek dan eerst of het controlemiddel dat u wilt gebruiken noodzakelijk is en of er mogelijk andere (minder ingrijpende) alternatieven beschikbaar zijn. Zijn er inderdaad andere (minder ingrijpende)  alternatieven? Dan moet u voor een dergelijk alternatief controlemiddel kiezen.

Naast het bepalen van het doel, is het belangrijk dat u een gegronde reden (grondslag) heeft voor het inzetten van een controlemiddel. De  grondslag “gerechtvaardigd belang” is doorgaans het meest geschikt voor de verwerking van persoonsgegevens van werknemers. Deze grondslag vereist een belangenafweging tussen uw werkgeversbelang en de (grond)rechten van uw werknemers, waaronder het privacyrecht. Afhankelijk van de specifieke situatie moeten de belangen van beide partijen afgewogen worden. Daarnaast is het belangrijk dat u uw werknemers vooraf duidelijk informeert over tot het inzetten van het controlemiddel. Hoe vindt controle plaats? Wat wordt wel en wat wordt niet gecontroleerd? Wanneer wordt gecontroleerd? Hoelang worden bepaalde gegevens bewaard? Tal van zaken waarover u uw werknemers moet informeren voordat u overgaat tot het inzetten van het controlemiddel.

Tijdens de inzet van het controlemiddel is het belangrijk dat u rekening houdt met het recht op vertrouwelijke informatie van uw werknemers. Dit is vooral belangrijk als u het controlemiddel inzet voor bijvoorbeeld monitoring van e-mail en/of telefoongegevens. Beschikt uw organisatie over een ondernemingsraad? Dan bent u als werkgever verplicht om op grond van de Wet op de Ondernemingsraden instemming van de OR te vragen voor besluiten over:

 • regelingen betreffende het verwerken en beschermen van de persoonsgegevens van personeel (artikel 27 lid 1 sub k), en
 • regelingen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van personeel (artikel 27 lid 1 sub l).

Leg uw voornemen tot controle daarom tijdig voor aan de OR.

Monitoring welke niet of bijna nooit mag

De inzet van bepaalde controlemiddelen of verwerkingen is niet altijd toegestaan. In onderstaande gevallen weegt de privacy van de werknemer altijd zwaarder:

 • Monitoring in gevoelige ruimten, zoals sanitaire-, religieuze- en pauzeruimten;
 • Geautomatiseerde beslissingen over bijvoorbeeld prestaties;
 • Continu monitoren in plaats van steekproefsgewijs;
 • Heimelijke opnames mogen alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, zoals bij een gegronde verdenking van een strafbaar feit of het lekken van bedrijfsgeheimen.

Zorg ervoor dat u aan de voorwaarden voldoet. Als u als werkgever werknemers monitort, check dan in elk geval het personeelsreglement en ga na of dit reglement aangepast moet worden.

Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement