Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Let op btw bij grensoverschrijdende goederenleveringen met installatie of montage | ABAB

Bent u leverancier van machines, zoals voedingsmiddelenmachines, robotarmen, koel- en ventilatiesystemen of opslagsystemen zoals magazijnstellingen? Dan is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan grensoverschrijdende goederenleveringen met installatie of montage.

Installatie- en/of montageleveringen niet altijd in Nederland belast met btw

Wanneer u als Nederlandse ondernemer in eigen land goederen levert met installatie of montage, dan is de levering van de machine samen met de installatie of montage belast met 21% btw. Als u de machine echter levert en installeert in een ander Europees land, dan is de Nederlandse btw niet meer van toepassing. Voor de Europese btw is deze transactie belast in het land waar de installatie of montage van de geleverde machines plaatsvindt. Dergelijke transacties die binnen de Europese Unie (EU) plaatsvinden, moet u aangeven in een speciale rubriek op de btw-aangifte: rubriek 3c. Bij installatie- of montageleveringen buiten de EU komen deze in het geheel niet voor op uw Nederlandse btw-aangifte.

Voorbeeld

Stel, een Nederlandse ondernemer levert een aantal machines in opdracht van een Duitse afnemer af in Duitsland en monteert deze in het magazijn van die afnemer. Concreet betekent dat de Nederlandse ondernemer een registratieverplichting heeft bij de Duitse belastingdienst. De Nederlandse ondernemer moet in Duitsland de btw af te dragen. De ondernemer moet zijn afnemer dus een factuur sturen met Duitse btw.

Toepassing verleggingsregeling

Soms is het mogelijk om gebruik te maken van een nationale verleggingsregeling in het land van de afnemer. U hoeft zich in dat geval niet te registeren in bijvoorbeeld Duitsland en kunt de btw dan verleggen naar uw Duitse afnemer. Deze verleggingsregelingen zijn zeer specifiek en in alle Europese landen verschillend. Ook passen de verschillende Europese landen deze verleggingsregelingen niet uniform toe. Daarnaast zijn er landen die geen verleggingsregeling kennen.

Verlegging van btw is niet altijd mogelijk

Vaak kunnen deze verleggingsregelingen niet toegepast worden als de afnemer niet gevestigd of voor btw-doeleinden geregistreerd is in het land van de afnemer. Bijvoorbeeld een Nederlandse ondernemer die in opdracht van een Spaanse ondernemer machines (of andere goederen) levert en installeert in Italië. In dit geval kan de Nederlandse ondernemer geen gebruik maken van de Italiaanse verleggingsregeling, omdat het in Italië niet mogelijk is om Italiaanse btw te verleggen aan een niet in Italië gevestigde partij.

Een goede inrichting vooraf is essentieel

Door een goede voorbereiding vooraf is het in veel gevallen mogelijk om de btw te verleggen naar uw afnemer. Daarnaast kunt u dan al in de offertes en contracten rekening houden met mogelijk aanvullende kosten. Om te bepalen of u een beroep kunt doen op een verleggingsregeling in het land van de afnemer moet u de btw-wetgeving van dat land raadplegen. Besteed hierbij extra aandacht aan het feit dat niet elke levering van goederen met installatie of montage ook een installatie- of montagelevering voor de btw is. Daarom is het van belang om tijdig de contracten te analyseren om de transactie te kwalificeren. Soms kan zo’n levering voor de btw enkel een levering van goederen of diensten zijn. Het maken van deze analyse is specialistenwerk en kan in de praktijk complex zijn.

Risico’s zijn groot

Door steeds verder toenemende gegevensuitwisseling en controles worden ondernemers die zich niet aan deze regels houden vroeg of laat aangesproken door de buitenlandse belastingdiensten. Dit kan gebeuren doordat zij een audit uitvoeren bij de afnemer. Ook komen belastingambtenaren steeds vaker een kijkje nemen bij grote projecten. Als u deze problematiek echter proactief signaleert, kunt u hier in de praktijk goed mee omgaan en hoeft u zich lang niet altijd te registreren in het land van de afnemer.

 

 

 

 

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement