Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Juridische aandachtspunten bij coronavirus [ABAB Legal]

De tweede coronagolf maakt zijn opmars. Het kabinet heeft strengere maatregelen aangekondigd om het virus in te dammen, maar die brengen tegelijkertijd tal van ondernemingen in financiële moeilijkheden. En dat ondanks alle steunmaatregelen van de overheid. Hoe waarborgt u de continuïteit van uw onderneming? En wat als betalingsproblemen, of erger, faillissement dreigt?

Rogier Kersten, Directeur ABAB Legal 

Kijk kritisch naar uw onderneming

Dit is het moment om kritisch naar uw eigen onderneming te kijken. Hoe zit het met onderlinge financiële verbanden tussen de vennootschappen en haar aandeelhouders en bestuurders? Is uw privévermogen voldoende beschermd? En wie kan u vervangen? Valt u als ondernemer uit, bijvoorbeeld door ziekte, dan is niet iedereen bevoegd om uw (vertegenwoordigings)taken over te nemen. Zonder de juiste voorzorgsmaatregelen kan uw onderneming zomaar tot stilstand komen. Contracten kunnen niet meer worden gesloten en betalingen kunnen niet meer worden verricht.

Het is daarnaast ook belangrijk te kijken hoe u beschermd bent tegen het risico van het, al dan niet verplicht, stilleggen van uw onderneming. Uw overeenkomsten moeten op dit punt voldoende op orde zijn.

Structuur belangrijk bij insolventie

Komt het zover dat u niet meer aan de betalingsverplichtingen kunt voldoen en een insolventie dreigt? Dan is vaak de gedachte dat de ondernemingsstructuur u voldoende beschermt. Dat is ook een van de redenen dat gekozen wordt voor een structuur met besloten vennootschappen. Helaas is dit niet het geval. De structuur moet worden onderhouden. Besluitvorming en boekhouding moeten op orde zijn, jaarrekeningen moeten tijdig gepubliceerd worden en de benodigde overeenkomsten moeten aanwezig zijn. Is dat niet het geval? Dan kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het tekort in een faillissement. Of heeft u (indirect) schulden aan uw eigen onderneming? Ook in dat geval kunt u privé aangesproken worden op voldoening daarvan. Het inzichtelijk krijgen van dergelijke risico’s en het beperken van de gevolgen hiervan is erg belangrijk.

Juridische tips om te voorkomen dat uw onderneming tot stilstand komt

  • Zorg dat u een goede, deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering en algemene voorwaarden heeft. Aansprakelijkheid kunt u niet altijd voorkomen, maar de gevolgen daarvan kunnen wel grotendeels beperkt worden. Beoordeel of in het verleden gestelde zekerheden kunnen vervallen en of u voldoende zekerheden heeft bedongen.
  • Maak strakke procedures voor bewaking van debiteuren en inning van vorderingen en leef deze na.
  • Controleer uw overeenkomsten en algemene voorwaarden op clausules over betalings- en leveringsverplichtingen, schadevergoeding en in het bijzonder overmacht.
  • Wees scherp op schriftelijke vastlegging van zowel overeenkomsten tussen uw ondernemingen als besluitvorming van bestuurders en aandeelhouders.
  • Zorg ervoor dat als u (tijdelijk) wegvalt, door bijvoorbeeld ziekte, de onderneming bestuurbaar blijft door heldere plannen en afspraken te maken, inclusief het afgeven van benodigde mandaten en volmachten om daaraan ook uitvoering te kunnen geven.

Als faillissement dreigt

Wat als faillissement dreigt? Dan biedt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in de nabije toekomst wellicht uitkomst. Dankzij deze wet krijgen ondernemers die vanwege een te zware schuldenlast insolvent dreigen te raken, maar wel beschikken over bedrijfsactiviteiten die levensvatbaar zijn, de kans om hun schulden buiten een faillissement te saneren. Wanneer dit akkoord wordt goedgekeurd, dan zijn ook de tegenstemmende schuldeisers gebonden. Met deze nieuwe regel wordt het reorganiserend vermogen van de onderneming versterkt en een faillissement of uitstel van betaling vermeden. Naar verwachting gaat op korte termijn de WHOA van kracht.

Wilt u een overzicht van alle aandachtspunten en mogelijkheden voor uw bedrijf? Download het whitepaper voor de tien belangrijkste aandachtspunten bij insolventie.

Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement