Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Jacco Vonhof bij opening studiejaar Fontys | Passend onderwijs voor de samenleving en toekomstige werkenden

Hbo en bedrijfsleven moeten intensiever met elkaar samenwerken, ook en vooral op landelijk niveau. Dat zei Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland, bij de opening van het hbo-jaar bij Fontys Hogescholen in Eindhoven.

Foto via Fontys Hogescholen

‘De krapte op de arbeidsmarkt, de aansluiting tussen vraag en aanbod, de rol van het hbo bij een leven lang leren, toegepast onderzoek: op al dit soort terreinen hebben we elkaar harder nodig dan ooit.’

Bij de opening van komend studiejaar op de Fontys op maandag 29 augustus, stond de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven centraal. Vonhof, Roger Dassen (CFO van ASML) en Joep Houterman (voorzitter college van bestuur Fontys) bespraken de mogelijkheden en kansen op het gebied van onderwijs, ontwikkeling en innovatie. Hoe dichter onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar zitten, bijvoorbeeld in hybride leeromgevingen, hoe sneller we antwoord krijgen op de uitdagingen waar we voor staan. Jacco Vonhof schetste het wenkend perspectief van de relatie tussen het hbo en het mkb en ging in op de maatschappelijke uitdagingen, innovaties, talentontwikkeling en samenwerkingsmogelijkheden.

Doelmatig onderwijs

Vonhof benoemde de noodzaak van passend onderwijs. Meer dan ooit is het noodzakelijk dat studenten worden opgeleid in studierichtingen waar nu en straks behoefte aan is in het bedrijfsleven. Enerzijds gezien de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, de grote opgaven waar Nederland voor staat, zoals de bouwopgave, de energietransitie en aanpassingen door klimaatverandering, het stikstofprobleem, tekorten in de zorg enz.) én een studentenbestand dat niet meer zal groeien. Maar ook om studenten straks voldoening te laten vinden in een waardevolle baan.

Leven Lang Ontwikkelen

In de toenemende noodzaak van een Leven Lang Ontwikkelen ziet Vonhof een belangrijke rol weggelegd voor zowel het mbo als het hbo in het om- en bijscholen van werkenden.

Het Hoger Beroepsonderwijs vervult volgens Vonhof dan ook een steeds grotere rol in het opleiden van personeel, zowel toekomstig als mensen die al een baan hebben (LLO),  en de ontwikkeling van bedrijven in de regio.

Niet hetzelfde, maar wel gelijkwaardig

Hij deelde ook de mening van minister Dijkgraaf dat (het streven naar) wo niet voor iedereen het beste is. Waar het studentenaantal op universiteiten toeneemt, daalt het aantal studenten op het hbo op termijn. Dat baart Vonhof zorgen. Het bedrijfsleven is blij met mensen van wo én hbo. Het een is daarom niet beter dan het andere: ze zijn niet hetzelfde, maar wel gelijkwaardig. Allebei hoger onderwijs, alleen de een meer theoretisch en wetenschappelijk en de ander meer praktisch georiënteerd.

ASML en Fontys

Fontys en ASML voegden de daad bij het woord door een driejarige samenwerking te ondertekenen. Houterman en Dassen vertellen samen talent en kennis te willen ontwikkelen waar de hele keten van toeleverende bedrijven in de regio baat bij heeft. De samenwerking bestaat uit stageplekken, projectopdrachten, bedrijfsbezoeken, gastlessen, participatie in hybride leeromgevingen en deelname aan carrière-events.

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement