Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Is bij uw zzp’ers sprake van een arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst? | ABAB Legal

Wanneer is sprake van een échte zzp’er (opdrachtovereenkomst) of van schijnzelfstandigheid (arbeidsovereenkomst)? En wat is dat in uw geval? Recent heeft het gerechtshof Amsterdam zich hierover uitgesproken.

Arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst?

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als u voldoet aan onderstaande drie criteria.
De persoon:

  • moet gedurende een zekere tijd persoonlijk arbeid verrichten;
  • moet loon ontvangen;
  • moet in een gezagsverhouding staan tot degene voor wie hij of zij de werkzaamheden verricht.

Hierbij is niet van belang of partijen bij het aangaan van de overeenkomst de bedoeling hadden een arbeidsovereenkomst te sluiten. Wordt aan één van deze drie criteria niet voldaan? Dan is er sprake van een opdrachtovereenkomst.

Uitspraak

Het gerechtshof Amsterdam boog zich over de vraag of bezorgers van Deliveroo werkzaam waren op basis van een arbeidsovereenkomst of op basis van een opdrachtovereenkomst (zzp-basis). Deliveroo ging ervan uit dat de bezorgers zzp’ers waren. Echter, de rechtbank oordeelde in 2019 dat de bezorgers niet als zzp’ers beschouwd mochten worden, maar werkzaam waren op basis van een arbeidsovereenkomst. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit vonnis van de rechtbank recent bekrachtigd. Volgens het gerechtshof Amsterdam is aan de drie genoemde criteria van een arbeidsovereenkomst voldaan: persoonlijk arbeid verrichten, loon ontvangen en in gezagsverhouding staan. Voor de gezagsverhouding vindt het gerechtshof het relevant dat Deliveroo de app, waarmee bezorgers bestellingen op hun telefoon ontvangen en werksessies reserveren, eenzijdig heeft gewijzigd. Daarnaast zijn bezorgers niet vrij om hun eigen routes te kiezen en monitort Deliveroo de gps-locatie continu. Ook heeft Deliveroo een ongevallenverzekering afgesloten voor zijn bezorgers. En het overgrote deel van de bezorgers verdient te weinig om btw-plichtig te zijn. De bezorgers werken volgens het gerechtshof dus veelal hobbymatig en zijn zeker geen echte ondernemers. Bovendien zien ook restaurants en klanten de bezorgers als werknemers van Deliveroo. Aldus, op basis van alle feiten en omstandigheden oordeelde het gerechtshof dat er tussen Deliveroo en de bezorgers een gezagsverhouding bestaat, en dus een arbeidsovereenkomst.

De gevolgen

Het gevolg: Deliveroo moet zijn bezorgers (met terugwerkende kracht) als werknemers beschouwen. Hierbij is het reguliere arbeidsrecht van toepassing. Dit betekent onder andere: gesloten ontslagstelsel, loondoorbetaling tijdens ziekte, ketenregeling, arbeidsvoorwaardenregelingen, cao beroepsgoederenvervoer met alle verplichtingen die daarbij horen, pensioenopbouw. Kortom, een extreem kostbare aangelegenheid. Deliveroo heeft aangegeven in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.

Tip voor ondernemers

Let dus goed op in hoeverre er sprake is van een échte zzp-er of richt de werkrelatie zodanig in dat daadwerkelijk sprake is van écht ondernemerschap van de zzp-er!

 

 

Ralph Kops

Jurist arbeidsrecht

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement