Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Inzet van personeel en dekking van loonkosten in coronatijd

Door de tweede lockdown zijn er veel werkgevers die geen gebruik kunnen maken van personeel, bijvoorbeeld omdat zij hun onderneming tijdelijk moeten sluiten. Daarnaast zijn er werknemers die verplicht thuiszitten, want lang niet in elke branche is thuiswerken een optie. Toch bent u verplicht het loon van uw werknemer(s) door te betalen. Wij bieden u enkele (juridische) mogelijkheden om ook in deze tijd uw werknemers optimaal in te zetten of op een andere manier hun loonkosten te dekken.

Geert Rouwet, Jurist arbeidsrecht ABAB Legal

Aanbod van passend werk

Kan uw werknemer zijn werk niet verrichten? Dan kunt u kijken naar alternatieven om uw werknemer ander passend werk te laten verrichten. Juridisch gezien is het begrip ‘passend werk’ ruim gedefinieerd. Hierdoor kan uw werknemer niet snel zeggen dat het werk niet passend is. Weigert uw werknemer het aangeboden passende werk uit te voeren? Dan heeft u de mogelijkheid het loon stop te zetten. Neem daartoe een passage in de arbeidsovereenkomst op, waarin de werknemer zich committeert ook andere werkzaamheden te verrichten. Zo voorkomt u eventuele weerstand.

Collegiale uitleen

Collegiale uitleen komt steeds vaker voor. Er is sprake van collegiale uitleen als ondernemers zonder winstoogmerk hun personeel ter beschikking stellen aan andere ondernemingen. Deze situatie doet zich met name voor bij ondernemers die veel personeel op de ‘bank’ hebben zitten, terwijl andere ondernemers juist een tekort aan personeel hebben. Collegiale uitleen biedt dan voor beide ondernemers voordeel. De ene ondernemer dekt zijn loonkosten hierdoor zoveel mogelijk, terwijl het personeelstekort van de andere ondernemer (gedeeltelijk) wordt opgelost.

Wanneer u kiest voor het collegiaal uitlenen van uw personeel, zijn er twee belangrijke aandachtspunten. Ten eerste is het belangrijk de voorwaarden rondom het uitlenen van uw personeel schriftelijk vast te leggen in een zogenaamde ‘inleenovereenkomst’ met de inlener. Ten tweede bent u wettelijk verplicht u te laten registreren in het handelsregister (de WAADI-registratie). Gaat het enkel om collegiale uitleen? Dan is een registratie dat u uw personeel niet beroepsmatig ter beschikking stelt voldoende. Let op: collegiale uitleen heeft gevolgen voor de hoogte van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) subsidie.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Wilt u uw personeel zoveel mogelijk in dienst houden, maar heeft u op dit moment geen werk voor hen beschikbaar? Dan kunt u gebruikmaken van de loonkostensubsidie NOW. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de loonsom van uw personeel en de omzetdaling. Het maakt niet uit of uw werknemers op dit moment wel of niet werken. Wel moet u het salaris van uw personeel volledig doorbetalen, omdat u anders een lagere subsidie ontvangt. Op dit moment loopt de derde tranche van de NOW (NOW 3.0), waarbij u een tegemoetkoming tot maximaal 80% in de loonkosten over de maanden oktober tot en met december 2020 kunt ontvangen bij een omzetdaling van ten minste 20%. U heeft tot en met 13 december 2020 om uw aanvraag voor NOW 3.0 in te dienen. U kunt uw aanvraag indienen via de website van het UWV.

Opname vakantiedagen

Ook de opname van vakantiedagen kan uitkomst bieden. Immers, de vakantiedagen vertegenwoordigen ook een loonwaarde. U heeft wettelijk gezien niet de mogelijkheid om als werkgever eenzijdig deze dagen voor uw personeel vast te stellen. De vakantiedagen worden namelijk vastgesteld samen met de wensen van uw werknemer. U kunt wel schriftelijk met uw personeel overeenkomen om vakantiedagen op te nemen. Let wel op, want de wettelijke vakantiedagen van uw werknemers komen een half jaar na het jaar waarin deze zijn opgebouwd te vervallen. Door uw werknemers tijdig te wijzen op het opnemen van deze dagen, voorkomt u onder meer dat er juist in deze periode veel verlofdagen worden opgebouwd. Ook zijn werknemers eerder geneigd mee te denken in de opname van hun verlofuren wanneer er weinig of geen werk is.

Maatwerk

De hiervoor beschreven mogelijkheden of een combinatie daarvan moeten per werkgever afzonderlijk worden beoordeeld. Betrek uw adviseur om teleurstellingen te voorkomen en juridische risico’s uit te sluiten.

Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement