Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Goed dat noodpakket wordt verlengd, maar gesloten sectoren nog onvoldoende geholpen

‘Het is een goede zaak dat het corona-noodpakket voor ondernemers met drie maanden wordt verlengd en wordt verbeterd met onder meer ondersteuning voor de vaste lasten. Wel is de nieuwe (TVL MKB) regeling die hiervoor is ontwikkeld te beperkt voor grotere mkb en middenbedrijven in de door de overheid gesloten sectoren. Hierdoor dreigt alsnog de situatie dat zij failliet gaan of dat de werkgelegenheid fors in het geding komt. Goed is verder dat het kabinet nu ook concreet onderzoekt of er solvabiliteitssteun moet komen om voor Nederland strategische (middelgrote) bedrijven te kunnen behouden en ondersteunen om weer te investeren.  Wij denken dat dit absoluut nodig gaat zijn en hebben hier zeer voor gepleit.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op het zojuist gepresenteerde tweede pakket noodmaatregelen voor ondernemers.

De ondernemersorganisaties zijn tevreden over de in de NOW 2.0 doorgevoerde verbeteringen, zoals de mogelijkheid om te kunnen herstructureren als dit nodig is. De hogere opslag (van 30% naar 40%) voor zaken als pensioenpremies zorgt voor iets meer lucht bij bedrijven die van de NOW gebruik maken en het zwaar hebben. Verder komen seizoenbedrijven in de nieuwe NOW beter aan bod, doordat bij de loonkosten niet wordt gekeken naar de maand januari als referentiemaand, maar naar de maand maart. Ook wordt de komende periode extra ingezet op scholing via onder meer het programma NL leert door. ‘Dit zijn verbeteringen waaraan veel behoefte was bij veel ondernemers en waar we ons hard voor hebben gemaakt de afgelopen maanden. Dat hier bedrijfseconomische voorwaarden aan worden gesteld is daarbij niet meer dan logisch,’ aldus Hans de Boer van VNO-NCW.

Vergoeding voor de vaste lasten in gesloten sectoren is te beperkt

Op aandringen van de ondernemersorganisaties komt er in het nieuwe noodpakket een speciale regeling (TVL) voor ondersteuning bij het betalen van vaste lasten waar ondernemers mee geconfronteerd worden (huur, onderhoudscontracten, etc.). Deze extra tegemoetkoming is essentieel voor sectoren die lange tijd zijn stilgelegd op last van de overheid en voor bedrijven in die ketens. Bij deze ondernemers komt geen geld binnen, terwijl de loonkosten maar deels worden vergoed. Door alle bijkomende vaste lasten teren zij nu zwaar in op hun reserves en komen ze in gevaar.

‘Het is goed dat het kabinet iets doet voor deze bedrijven en hiermee wordt een groot deel van de mkb-bedrijven geholpen. Maar we hebben grote zorgen over de hoogte van de maximale vergoeding, maximaal 20.000 euro over drie maanden’, zegt Jacco Vonhof van MKB-Nederland. ‘Vooral de wat grotere mkb-bedrijven in de gesloten sectoren als horeca, reissector, evenementen- en recreatiebranche en alle toeleverende bedrijven zijn hier naar verwachting onvoldoende mee geholpen. Zo dreigen alsnog onnodig faillissementen en ontslagen, terwijl het om een afzienbare periode gaat waarin wat extra’s nodig is.’

Ook hopen de ondernemersorganisaties dat de uitvoering van de TVL – MKB Regeling soepeler kan dan bij de TOGS regeling en ondernemers niet meer onterecht buiten de boot vallen.

Tozo

De Tozo-regeling voor zelfstandigen wordt gelukkig verlengd met nogmaals drie maanden. ‘Voor veel zelfstandig ondernemers helpt dit zolang ze nog geen inkomsten kunnen genereren,’ aldus de ondernemingsorganisaties. Goed is daarbij dat de aanvraagprocedure eenvoudig en laagdrempelig blijft. Wel komt er deze ronde een partnertoets. De mogelijkheid voor zelfstandigen om bedrijfskrediet aan te vragen bij de gemeente (max € 10.517 tegen een rente van 2%) wordt eveneens verlengd. Dat is voor veel ondernemers belangrijk om liquiditeit te verkrijgen. Aangezien het om een lening gaat, moet dit bedrag wél worden terugbetaald.

Equity fund

In de brief van het kabinet staat dat verder onderzocht wordt of het kabinet een rol kan spelen bij de (her)kapitalisatie van voor Nederland essentiële middelgrote bedrijven nu hun solvabiliteit in gevaar kan komen. De ondernemersorganisaties hebben dit al vaker bepleit en gaan er vanuit dat het kabinet dit snel verder uitwerkt tot een concreet plan voor een equity fund om strategische bedrijven te kunnen ondersteunen met vermogen als dit nodig is. ‘Als we dat goed opzetten hoeft dit de staat en de belastingbetaler uiteindelijk niks te kosten en kunnen we voor Nederland belangrijke bedrijven behouden en helpen een investeringsvliegwiel aan te jagen,’ aldus Hans de Boer van VNO-NCW.

Overige maatregelen

Het kabinet geeft in de plannen ook veel aandacht voor internationaal ondernemen en de ondersteuning hiervan. ‘Dit is een goede zaak. Nederland verdient zijn boterham immers in het buitenland,’ aldus de organisaties. De maatregelen ten aanzien van uitstel van kredieten en belastingen worden verder ook gelukkig verlengd. Waar het uitstel van belasting betreft zijn daar nu wel voorwaarden aan verbonden. Voor start-ups komt 150 miljoen beschikbaar. Het is volgens VNO-NCW en MKB-Nederland nog wel de vraag of dit voldoende is voor deze groep belangrijke bedrijven.

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement