Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver te gast bij Platform BRZO bedrijven

Op 26 mei schoof gedeputeerde Elies Lemkes-Straver aan bij een digitale bijeenkomst van het Platform BRZO bedrijven van VNO-NCW Brabant Zeeland. Lemkes-Straver is als portefeuillehouder Landbouw, Voedsel en Natuur verantwoordelijk voor het vergunningenbeleid, toezicht en handhaving bij BRZO bedrijven bij de provincie Noord-Brabant. Mede op haar verzoek zoomden we specifiek in op het thema veiligheidscultuur. Wat gaat goed en waar liggen uitdagingen?

Jos Dingemans, Dirk van Leemput en Herbert van der Hoek van Aspen Oss B.V. en Eveline Jansen en Chris Schouwenaars AD International verwelkomden de gedeputeerde en hielden een bedrijfspresentatie. Daarbij gaven ze veel aandacht aan het voornaamste onderwerp van deze bijeenkomst: de veiligheidscultuur. Hoe waarborgen zij binnen hun organisaties de veiligheid en draagkracht bij de medewerkers? Wat gaat goed en waar liggen hun uitdagingen? De presentaties waren de aanzet tot een levendig gesprek.

Veiligheidscultuur

De gedeputeerde toonde veel interesse en gaf aan dat uit toezichtrapporten die zij leest een groot besef en belang van veiligheidscultuur bij bedrijven spreekt. ‘De cultuur binnen een bedrijf en het gedrag van de medewerkers zijn bepalend voor een goed werkend veiligheidsmanagementsysteem. De provincie wil daarom de BRZO bedrijven zo optimaal mogelijk stimuleren om dit te bewerkstelligen door samen te werken. Waar is behoefte aan en hoe maken we het werkbaar in de praktijk?‘, zei Lemkes-Straver. De deelnemers gaven aan deze aandacht van de provincie te waarderen en graag mee te denken in een aanpak die zowel uitvoerbaar is voor de bedrijven als handhaafbaar is voor de toezichthoudende diensten.

‘De cultuur binnen een bedrijf en het gedrag van de medewerkers zijn bepalend voor een goed werkend veiligheidsmanagementsysteem. De provincie wil daarom de BRZO bedrijven zo optimaal mogelijk faciliteren om dit te bewerkstelligen door samen te werken. Waar is behoefte aan en hoe maken we het werkbaar in de praktijk?', aldus Lemkes-Straver.

Uitdagingen BRZO bedrijven

De deelnemers gaven de gedeputeerde de uitdagingen mee waar zij tegenaan lopen.

 • Er wordt een groot verschil waargenomen tussen de kwaliteit van fysieke controles op het bedrijf en een digitale controles in coronatijd. Digitaal is niet afdoende. Het geeft geen volledig beeld van de situatie en heeft daardoor een negatief effect op de vertrouwensband tussen overheid en bedrijf.
 • De geleverde inspanningen voor het optimaliseren van de veiligheidscultuur worden niet meegenomen in de inspectierapporten.
 • De strikte regels waaraan BRZO bedrijven moeten voldoen, zorgen nu en dan voor belemmering in het werven van vindingrijke en creatieve medewerkers.
 • Zelfstandigen de toezichtstaken vervullen die in dienst van de overheid zijn, zorgen voor een mogelijk loyaliteitsconflict. Dit schaadt de vertrouwensband.
 • Het vinden van een objectief meetsysteem voor de veiligheidscultuur is een grote uitdaging, Dit werd onderbouwd door meerdere praktijkvoorbeelden.

Samenwerking overheid-bedrijfsleven faciliteren en optimaliseren

De deelnemers droegen ook oplossingen in om de samenwerking tussen de overheid en de bedrijven te optimaliseren en te faciliteren:

 • ontwikkel een objectieve meetmethodiek;
 • laat de Hearts & Minds veiligheidscultuurmeting doorontwikkelen en meewegen in de toezichtslast;
 • werk aan de vertrouwensband door samen te werken en niet alleen maar lijstjes af te vinken.
 • zet toezichthouders in als schakel om bedrijven die moeten innoveren op veiligheidscultuur te verbinden met een bedrijf die als voorbeeld zou kunnen dienen.
 • optimaliseer de communicatie.
 • bied transparantie in het inspectierapport.
 • laat zoveel mogelijk BRZO bedrijven aansluiten bij het Platform BRZO bedrijven en het kennisnetwerk Masterclass Veiligheid zuidwest (MCV) voor kennisdeling met onder andere veel veiligheidscultuurthema’s.

Kortom: een waardevolle bijeenkomst van het Platform BRZO bedrijven met veel interactie waarbij deelnemers praktijkvoorbeelden, uitdagingen, meningen en suggesties met elkaar deelden. Een uitstekende basis om in de komende bijeenkomsten op voort te borduren en dit belangrijke onderwerp op de agenda te houden. De gedeputeerde onderschreef dit. Ze gaf aan veel waardevolle informatie te hebben ontvangen waarmee ze aan de slag kon en accepteerde enthousiast de uitnodiging om nog eens aan te sluiten.

De volgende bijeenkomst is op 3 november. Ben jij werkzaam bij een BRZO bedrijf en wil je aansluiten bij het Platform BRZO bedrijven? Mail dan voor meer informatie naar swalen@vnoncwbrabantzeeland.nl

Wat is het Platform BRZO bedrijven?

BRZO-bedrijven hebben te maken met de strengste wetten, regelgeving en vergunningseisen in ons land. Belangrijk dus om kennis te delen met soortgelijke bedrijven en gezamenlijk op te trekken richting toezichthouders en overheid. Het Platform BRZO Bedrijven komt drie keer per jaar bijeen en richt zich precies op deze twee zaken. Het is dé plek om de toezichthouders, overheidsvertegenwoordigers en andere BRZO-bedrijven te ontmoeten, van elkaar te leren en issues met elkaar te bespreken.

Klik hier voor de flyer

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement