Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Erik van der Most nieuwe voorzitter VNO-NCW in Den Bosch

Erik van der Most neemt bij VNO-NCW Brabant Zeeland, kring Den Bosch het stokje over van Marc Hoedemakers. De nieuwe en afzwaaiende voorzitter kijken samen naar de toekomst van de stad en haar ondernemers. “Een lidmaatschap bij ons is méér dan bier en bitterballen”, belooft Erik.

Erik van der Most heeft aan het einde van het gesprek nog een prangende vraag aan Marc Hoedemakers. In de grote vergaderzaal van Flynth Adviseurs & Accountants kijken ze uit op de A2 langs bedrijventerrein Pettelaarpark. Een uur lang spraken ze er over de koers van Den Bosch, de cruciale rol van ondernemers daarin, het vestigingsklimaat en hoe VNO-NCW Den Bosch – onderdeel van de regio Brabant Zeeland – verschil maakt voor bedrijven.

“Als je vijf jaar vooruit kijkt, waar staan we dan als ondernemend Den Bosch? Wat moet er beter?”, vraagt Erik. Over het antwoord hoeft Marc (54) niet lang na te denken. Terugkijkend op de onderwerpen die in het gesprek langskwamen, zegt de directeur van Hoedemakers bouw en ontwikkeling in Rosmalen: “Ik hoop oprecht dat ondernemers elkaar nog veel meer opzoeken en beter met elkaar optrekken. Dat is nodig om de uitdagingen die de stad heeft te tackelen en de kansen te benutten.”

(Foto links Marc Hoedemakers, rechts Erik van der Most)

Analyse en visie

In de negen jaar dat Marc Hoedemakers voorzitter was, zette VNO-NCW Den Bosch de kaders neer voor de toekomst van de stad. De organisatie telt meer dan 200 leden, maar spreekt feitelijk namens heel ondernemend Den Bosch, doordat de acht voorzitters van de Bossche bedrijfsterreinen ook lid zijn. Onder aanvoering van VNO-NCW Den Bosch kwam er in 2017 een analyse over de economische kracht van de stad. Den Bosch is sterk in data en ICT, goed voor ruim tien procent (>10.000 mensen) van de lokale werkgelegenheid. En heeft met Avans de beste hogeschool op dat vakgebied. Uit die analyse vloeide een toekomstvisie voort. In 2030 is Den Bosch niet alleen toonaangevend in data, maar vooral in de combinatie tussen data en food. Want ook in food is de stad sterk, als bourgondische hotspot én onderdeel van Agrifood Capital.

Trots

Een zwartwit foto van de Sint-Jan, genomen vanuit het Bossche Broek, siert de meterslange muur van de vergaderruimte. “Waar ben je nu het meest trots op, als je terugkijkt op jouw negen jaar als voorzitter?”, wil Erik van Marc weten. “Vooral op onze stevige bijdrage aan de economische visie van de stad. Ideeën uit onze onderzoeken staan nu één op één in het gemeentelijk beleid. We bouwden een warme band op met lokale politici en ambtenaren, waardoor we kunnen samenwerken aan een beter vestigingsklimaat voor ondernemers. Maar we schetsen niet alleen toekomstperspectieven. We pakken ook aan. Soms activistisch, zoals met ons verzet tegen de lange afsluiting van de N65, maar veel vaker constructief, zoals in coronatijd.”

“Wat jullie toen voor elkaar kregen, was heel bijzonder, met dat 1,5-meteroverleg”, haakt Erik in. “Daar kwamen veel goede dingen uit voort.” Marc knikt en werpt een blik op zijn spiekbriefje: het 1,5 meteroverleg staat er ook op. “Dat was een hele mooie samenwerking met de gemeente, onderwijs, de sociale- en culturele sectoren en het bedrijfsleven. We zijn bij elkaar gekomen met het idee: Ok, hier is corona. Wat kunnen we ondanks de beperkingen wél doen om de stad en de economie draaiende te houden? Een van de mooiste uitkomsten was de Bossche zomer, waarin we binnen de coronaregels verschillende activiteiten organiseerden. Zo hadden we onder meer terrassen in de tuin van de Sint-Jan. Waar in Nederland zag je dat!”

Concreet

“Wat ik zo sterk vond aan jouw voorzitterschap”, vervolgt Erik, “is dat je zaken heel concreet kan maken. Er is een visie, een idee, maar wat gaan we nu stap voor stap doen om dat uit te voeren? Jij luistert, analyseert en maakt het concreet. Dat is jouw kwaliteit.”

Langs de lijn bij OJC Rosmalen

Erik en Marc kenden elkaar al enigszins. Dat hield het midden tussen weten wie je bent en elkaar goed kennen. Ze kwamen elkaar in verschillende netwerken in Den Bosch tegen. En bijna wekelijks bij OJC Rosmalen, waar Marc een vrijwilligersrol heeft en beiden voetballende kinderen. Ze leerden elkaar pas echt goed kennen in het laatste halfjaar van 2023. Toen liep Erik zijn ‘snuffelstage’ – zoals hij het noemt – bij Marc, in voorbereiding op de overdracht van de voorzittershamer.

Hulp aan ondernemers vanuit  zingevingsperspectief

Erik (51) werkt zijn hele leven al in het mkb. Hij komt uit een ondernemersnest en startte na zijn studie Bestuurskunde zelf op 23-jarige leeftijd in het bank- en verzekeringswezen. Zeven jaar terug verhuisde hij voor zijn werk bij Rabobank met zijn vrouw en twee zoons naar Rosmalen. Nu werkt hij weer enige tijd als directeur van het cluster Rivierenland bij Flynth Adviseurs & Accountants. “Ik haal zingeving uit het ondersteunen van ondernemers. Ik zie het naast mijn werk deels ook als mijn bijdrage aan de maatschappij. Want ik help indirect ook de medewerkers en hun gezinnen.”

Erik: “Ik kende VNO-NCW als lobbyclub in Den Haag en was vanuit verschillende functies lid van regionale afdelingen. Zo ook na onze verhuizing naar Den Bosch. Wat ik hier zo goed vind, is dat deze afdeling geen ‘tegenpartij’ is, maar samenwerkt met diverse stakeholders aan de toekomst van deze bijzondere stad. Den Bosch is een echte mkb-stad, gestut door heel veel bedrijven. Het is aan ons om al die verschillende bedrijven te vertegenwoordigen.”

Hij ziet dat dat nodig is, omdat het verdienvermogen van het mkb onder druk staat. Er spelen niet alleen financiële problemen. “Het imago van de ondernemer is weleens beter geweest. Bij VNO-NCW kan ik het geluid van het bedrijfsleven laten horen en aan de knoppen zitten om dingen ten goede te veranderen”, zegt hij over zijn motivatie om voorzitter te worden.

Uitdagingen

VNO-NCW is niet alleen sparringpartner van de lokale politiek, maar kijkt ook kritisch mee. Zo moeten er nogal wat stappen gemaakt worden, wil het vestigingsklimaat waar Marc over sprak op orde zijn. Zo spelen op landelijk en regionaal niveau de stikstofdiscussie en netcongestie. Lokaal slibt Den Bosch dicht, zegt Marc. “De bereikbaarheid van de stad is een groot probleem, omdat de A2 en N65 vastlopen. Een oplossing blijft uit. Het centraal station wordt vernieuwd en flink uitgebreid. Daardoor kunnen meer mensen met de trein naar hun werk in Den Bosch, maar hoe zorg je dat ze ook met het ov op een bedrijventerreinen terecht komen?” Erik vult aan met een voorbeeld: “Vaak zijn bedrijventerreinen slecht bereikbaar met het OV. Dat werkt natuurlijk niet.” Marc: “Dat vraagt om een visie. VNO-NCW denkt actief mee over wat er nodig is aan lokaal ov. Want ook dat gaat over vestigingsklimaat. Zodra medewerkers makkelijk bij een bedrijf kunnen komen, is het voor bedrijven aantrekkelijk om zich ergens te vestigen.”

Ondernemersplus

Waar Marc een spiekbriefje heeft, ligt er bij Erik een fysiek exemplaar van de OndernemersPlus voor zijn neus. VNO-NCW Brabant Zeeland zette in dat document haar speerpunten uiteen: oplossingen voor de arbeidsmarkt, verbetering van de infrastructuur, samen werken aan duurzaamheid. Erik: “Deze OndernemersPlus gaat een prominentere rol spelen in onze activiteiten. Met relevante onderwerpen voor bedrijven en bedrijventerreinen. Werkgroepen van lokale ondernemers pakken de thema’s op en zetten hun tanden in relevante onderwerpen voor onze doelgroep én de stad.” De nieuwe voorzitter noemt verduurzaming van bedrijfsterreinen, het oprichten van energyhubs, de emissievrije binnenstad, maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt makkelijker aan een baan helpen. “Wij zorgen dat tal van maatschappelijke thema’s op de agenda komen en blijven.”

Activistisch

Over wat de vereniging doet, gaat VNO-NCW meer communiceren, zodat ondernemers zich nog meer gaan herkenning in de organisatie. Erik: “Ons geluid en onze koers worden activistischer. Van achter de schermen polderen naar vaker onze stem laten horen. Zodat we het belang van het mkb laten zien. Met daarnaast meer kennis- en inspiratiesessies voor leden. Een lidmaatschap moet meer zijn dan bier en bitterballen.”

Marc – die geen afscheid neemt van VNO-NCW, maar zich gaat inzetten voor de commissie Innovatie & Ondernemerschap, geeft zijn opvolger en de vereniging tot slot een tip: “Leg verbindingen tussen bedrijven en sectoren. Zo leer je elkaar goed kennen en ga je elkaar vertrouwen. Dat is cruciaal voor een goede samenwerking en voor de stad.”

Vragen of meer informatie?

Neem dan contact op met Maurice Manders, regiomanager VNO-NCW Den Bosch, via manders@vnoncwbrabantzeeland.nl of 06 – 11 35 17 40.

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement