Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Economische crisis door besluiteloze overheid?

Angst regeert bij de landelijke en regionale overheid. Al een half jaar ligt de vergunningverlening voor bouwprojecten stil na de uitspraak van de Raad van State. Noodzakelijke besluitvorming van de overheid blijft echter uit. Als er nu niets gebeurt, is een door de overheid zélf gecreëerde economische crisis onafwendbaar.

Eric van Schagen, voorzitter VNO-NCW Brabant Zeeland, roept daarom álle overheden op de vergunningverlening vandaag nog te hervatten, zowel gemeentes als provincies in Brabant en Zeeland. “In de patstelling tussen politiek, natuurbescherming en boeren dreigt het regionale bedrijfsleven het kind van de rekening te worden.”

Onlangs riep hij op te kiezen voor de gulden middenweg en balans te zoeken tussen economische ontwikkeling en milieubehoud. Deze week vindt op verschillende plekken crisisoverleg plaats tussen Brabantse gedeputeerden en VNO-NCW Brabant Zeeland. Landelijk lanceerden VNO-NCW en MKB Nederland eerder al een 10-puntenplan om de impasse te doorbreken.

Anderhalve maand onduidelijkheid: onherstelbare economische schade

De hervatting van vergunningverlening dreigt nog zes weken te duren. Dat is de tijd die minister Schouten als bedenktijd neemt. Daarmee neemt de landelijke overheid een onverantwoord risico met de Nederlandse economie en de regionale en lokale overheid met de Brabantse en Zeeuwse economie. De meeste projecten kunnen nú al doorgang vinden. Het gaat daarbij vooral om bouw- of ontwikkelprojecten van bedrijven met een verwaarloosbare of zelfs zonder stikstofuitstoot. Er is bij deze projecten simpelweg geen sprake van schade voor de natuur, hier en daar geldt zelfs het tegendeel. De economie lijdt echter wel onherstelbare schade.

Miljard euro niet geïnvesteerd in Brabant

De PAS is een door de landelijke overheid bedachte maatregel die door de Raad van State werd afgewezen. Sindsdien geeft diezelfde overheid niet thuis. De vergunningverlening moet onmiddellijk worden hervat en projecten getoetst aan de regels die er waren vóór de PAS. Dat is verantwoord tegen de achtergrond van de aanzienlijke jaarlijkse daling van de uitstoot van stikstof (NOx) die inmiddels al wordt gerealiseerd. Doen we dat niet, dan staan er vele banen op de tocht en worden grote investeringen door de industrie in onze regio geschrapt of uitgesteld. Alleen al in Brabant hebben we het over meer dan een miljard euro. Het uitblijven van deze investeringen belemmert zelfs de noodzakelijke en zo gewenste energietransitie, omdat veel investeringen van bedrijven leiden tot een daling van de CO2-uitstoot. Woningbouw en de uitbreiding van infrastructuur komen bovendien in de knel. Als gevolg hiervan krijgen we een verdere toename van files, bouwbedrijven en hieraan gerelateerde bedrijvigheid moeten mensen ontslaan en internationale bedrijven dreigen op andere plekken te investeren.

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement