Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

DEBRA: gelijkere behandeling van eigen en vreemd vermogen | ABAB

Het is voor ondernemingen op dit moment fiscaal gunstiger om investeringen met leningen te financieren dan met eigen vermogen. Rente op leningen is immers een aftrekbare kostenpost, terwijl dividend aan aandeelhouders een niet-aftrekbare winstuitdeling is. De kritiek op dit systeem nam de afgelopen jaren sterk toe en de Europese Commissie wil nu deze ongelijke behandeling wegnemen.

Tekst: Jeroen Geers, belastingadviseur ABAB International BV

Inmiddels kennen zes van de 27 EU-lidstaten al een systeem waarbij bedrijven een basisbeloning voor het eigen vermogen mogen aftrekken. Hierdoor wordt feitelijk alleen de overwinst belast. Afgelopen mei presenteerde de Europese Commissie een richtlijnvoorstel, waarmee in de hele EU een ‘Debt-equity bias reduction allowance’ (DEBRA) wordt ingevoerd.

Hoe werkt DEBRA?

DEBRA zorgt voor een gelijkere behandeling tussen eigen en vreemd vermogen. Dit gebeurt door een vergoeding op het eigen vermogen aftrekbaar te maken van de winst. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het verschil tussen het eigen vermogen aan het eind en het begin van het jaar. Van dit verschil mag een percentage worden afgetrokken. Dit percentage is opgebouwd uit twee delen:

  • het risicovrije rendement op tienjaarsleningen;
  • en een risico-opslag van 1% voor het grootbedrijf en 1,5% voor het mkb. De reden voor dit verschil is dat het mkb op de kapitaalmarkt vaak een hogere rente op leningen moet betalen.

Het berekende percentage mag u vervolgens tien jaar lang aftrekken. Daalt het eigen vermogen in latere jaren? Dan wordt de aftrek op eigen vermogen teruggenomen.

Renteaftrekbeperkende maatregel

Het richtlijnvoorstel bevat daarnaast een renteaftrekbeperkende maatregel. De maatregel komt erop neer dat 15% van het financieringskostensurplus (betaalde rente minus ontvangen rente) van aftrek wordt uitgesloten. Een deel van het surplus gaat hierdoor dus definitief verloren.

Kritiek

De inwerkingtreding van het voorstel staat op dit moment gepland op 1 januari 2024. Hiervoor is het natuurlijk wel vereist dat de lidstaten unaniem instemmen met het voorstel. Het is op dit moment nog onduidelijk of en wanneer deze unanimiteit bereikt gaat worden. Belastingadviesorganisaties hebben sinds de publicatie van het voorstel veel kritiek geuit op met name de renteaftrekbeperking. Het voorstel wordt wellicht nog herzien om de benodigde unanimiteit te bereiken.

Hoewel het dus nog onduidelijk is of, wanneer en op welke manier DEBRA wordt ingevoerd, is het raadzaam om dit voorstel voor een optimale bedrijfsfinanciering in het oog te houden. Neem voor meer informatie of advies contact op met uw belastingadviseur.

 

 


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement