Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

De bedrijfsopvolgingsregeling: volop in beweging… | ABAB

De bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting staat al enkele jaren ter discussie. De kans is groot dat deze regeling in de nabije toekomst wordt beperkt. De meest recente ontwikkeling is een initiatiefwetsvoorstel dat door een aantal Tweede Kamerleden is ingediend.

Rolf Brouwer, Senior belastingadviseur bij ABAB

Voorstel vanuit Tweede Kamer

Op 7 juni 2022 is een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) raakt. Het is de bedoeling dat de voorgestelde wijzigingen per 1 januari 2023 ingaan. In het wetsvoorstel worden de regelingen rondom de bedrijfsopvolging flink versoberd. In de huidige wetgeving geldt een 100% vrijstelling van schenk- of erfbelasting voor ondernemingsvermogen, tot een ondernemingswaarde van € 1.134.403 (2022).  Voor zover de ondernemingswaarde hoger is dan € 1.134.403, is van het meerdere 83% vrijgesteld. Deze vrijstellingen zijn bedoeld om te voorkomen dat continuïteitsproblemen ontstaan bij de overgedragen onderneming als gevolg van de verschuldigde schenk- of erfbelasting. Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft de BOR onderzocht en eerder dit jaar geconcludeerd dat een vrijstelling van deze omvang niet nodig is om continuïteitsproblemen tegen te gaan.

Wat zijn de wijzigingen?

De eerste voorgestelde wijziging is dat de vrijstelling fors verlaagd wordt. De 100% vrijstelling voor het verschil tussen de going concern waarde (voortzettingswaarde) en de liquidatiewaarde blijft in het voorstel in stand. Naast deze vrijstelling geldt echter slechts een vrijstelling van 25% van het ondernemingsvermogen met een maximum van € 1 miljoen. Schenkt u een onderneming waarbij een bedrag van meer dan € 4 miljoen aan ondernemingsvermogen overgaat? Dan hebben de verkrijgers van deze schenking recht op een vrijstelling van € 1 miljoen en zijn zij schenkbelasting verschuldigd over de overige € 3 miljoen.

Groter aandelenbelang in een bv vereist

Een ander onderdeel van het wetsvoorstel is dat kleine aanmerkelijkbelangpakketten in een bv worden uitgezonderd van de bedrijfsopvolgingsregeling. Het wetsvoorstel beoogt om de fiscale faciliteiten voor bedrijfsopvolgingen alleen open te stellen voor aandelenpakketten van minimaal 25% van de gewone aandelen in een onderneming. Nu geldt nog een ondergrens van 5%. Door deze wijziging kan een groep aandeelhouders geen gebruik (meer) maken van de bedrijfsopvolgingsregeling. Daarbij geldt ook nog als aanvullende eis dat de aandelen onbeperkt gerechtigd moeten zijn tot de winst en de liquidatieopbrengst van een onderneming. Het gevolg van deze aanpassing is dat cumulatief preferente aandelen niet meer in aanmerking komen voor de bedrijfsopvolgingsregeling.

Verhuurd vastgoed

De laatste wijziging is dat vastgoed dat verhuurd wordt aan een ander dan de eigen onderneming, voortaan geldt als beleggingsvermogen. Hierdoor komt dit vermogen niet in aanmerking voor toepassing van de vrijstelling. In de huidige situatie is dit op basis van jurisprudentie vaak ook al het geval, maar volgens het initiatiefwetsvoorstel is hier voortaan geen ruimte meer voor een andere zienswijze.

En wat nu?

Het is de vraag of de Tweede Kamer dit initiatiefwetsvoorstel overneemt. Omdat de regering ook al van plan is om de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten te beperken, is lang niet zeker dat het wetsvoorstel de eindstreep zal halen. Duidelijk is wel dat de politiek neigt naar een versobering van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Bent u van plan om uw onderneming geheel of gedeeltelijk te schenken? Neem dan ook deze factor mee in uw planning.


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement