Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Corona: sociale zekerheid voor grensarbeiders | ABAB Legal

Werken er grensarbeiders in uw onderneming? Of heeft u anderszins werknemers in dienst die buiten Nederland wonen en werken deze mensen vanwege of sinds corona gedeeltelijk vanuit huis? Let dan goed op de sociale zekerheidspositie!

Sociale zekerheid is het stelsel van wetten en maatregelen dat ervoor zorgt dat mensen bij arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid toch een inkomen hebben. De sociale zekerheid wordt onder meer bekostigd door premieafdrachten op het loon. De hoofdregel binnen grensoverschrijdende arbeidsverhoudingen is dat sociale zekerheidspremies worden betaald in het land waar de werkzaamheden worden verricht. Hiervoor geldt een uitzondering als de werknemer minimaal 25% van zijn werkzaamheden in zijn woonland verricht. In dat geval is of wordt de werknemer sociaal verzekerd in zijn woonland.

Een voorbeeld

Een in België woonachtige werknemer van een Nederlands bedrijf, die zijn werkzaamheden normaal gesproken in Nederland verricht, is sociaal verzekerd in Nederland. Op het moment dat die werknemer minstens 25% van zijn werktijd in België werkt, verplaatst die sociale zekerheidspositie zich naar België. In dat geval moet de Nederlandse werkgever dus in België premies gaan afdragen. Het niet of niet juist afdragen van premies kan resulteren in boetes en naheffingen.

Afspraken

Nu door corona veel werknemers, ook grensarbeiders, geheel of deels vanuit huis werken, zou het reguliere stelsel er al gauw toe leiden dat de sociale zekerheidspositie van grensarbeiders wijzigt. Om dat negatieve effect te voorkomen, maakten verschillende landen hier onderlinge afspraken over. Nederland, België en Duitsland hebben afgesproken dat thuiswerken vanwege corona geen invloed heeft op de sociale zekerheidspositie van grensarbeiders. Dus óók als een Duitse werknemer door corona volledig thuis is gaan werken, blijft zijn sociale zekerheidspositie bestaan zoals die zou zijn geweest als hij zijn werkzaamheden op de gebruikelijke plaats (Nederland) zou hebben uitgevoerd. Thuiswerken wegens corona heeft daarmee geen invloed op de sociale zekerheidspositie van de grenswerker. Voor belastingen zijn overigens vergelijkbare regelingen getroffen. LINK NAAR: (https://www.abab.nl/artikelen/fiscale-gevolgen-van-thuiswerken-door-grensarbeiders).

Let wel op!

Deze afspraken gelden vooralsnog tot 31 december 2021. Gelet op de huidige ontwikkelingen lijkt een verlenging logisch, maar houd goed in de gaten of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Zonder deze afspraken kan thuiswerken in het woonland grote gevolgen hebben.

Daarnaast geldt deze uitzondering alléén als thuis wordt gewerkt vanwege corona; dus vanwege een thuiswerkplicht of thuiswerkadvies. Dit betekent ook dat als het vanwege corona niet meer nodig is om thuis te werken, maar het hybride werken om andere redenen wordt voortgezet, u wél consequenties kunt verwachten op het gebied van de sociale zekerheid. Laat u hierover tijdig voorlichten.

 

Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement