Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Congestiemanagement: VNO-NCW Brabant Zeeland betrokken bij provinciale Energy Boards

Medio juli bracht netbeheerder Stedin naar buiten dat na het Brabantse stroomnet ook het Zeeuwse stroomnet ‘vol’ is. Dat betekent dat er een wachtlijst is ingesteld voor nieuwe zakelijke aansluitingen. VNO-NCW Brabant Zeeland wordt bijna dagelijks geconfronteerd met teleurgestelde ondernemers die zich afvragen hoe zij hun toekomstplannen kunnen realiseren zonder een adequate aansluiting op het elektriciteitsnet. Het vestigingsklimaat in onze provincies staat daarmee zwaar onder druk. Als reactie op de netcongestie, die zich inmiddels in geheel Nederland doet voelen, zijn in Zeeland de Energieraad Zeeland en in Brabant de Energy Board Brabant in het leven geroepen. Bij beide raden is VNO-NCW Brabant Zeeland betrokken.

In een jaar tijd is netcongestie in ons land uitgegroeid van een mogelijk toekomstig probleem tot een dagelijkse realiteit. Onze gehele samenleving ondervindt daarvan de nadelen en zit te springen om uitbreiding, maar die loopt achter bij de huidige vraag van de maatschappij. Op landelijke schaal is afgesproken dat de netbeheerders, waaronder dus Enexis en Stedin in onze regio, aan het eind van dit jaar aangeven hoe lang de bedrijven moeten wachten op een nieuwe aansluiting.

Energy hubs

Uitbreiding van het elektriciteitsnet zit dus in de pijplijn, maar loopt achter bij de toenemende vraag. In de tussentijd zijn we aangewezen op congestiemanagement, ofwel het beter verdelen van de schaarse capaciteit op het net over de aanvragen. Op piekmomenten gaat het nu fout door een te groot aanbod van bijvoorbeeld zonnestroom, of door een tijdelijke erg grote stroomvraag. Congestiemanagement moet helpen om dat te voorkomen. Daarvoor worden zogeheten energyhubs in het leven geroepen. Dat zijn groepen van bedrijven die aan elkaar worden gekoppeld en helpen om de grootste pieken – van aanbod of vraag – af te vlakken. VNO-NCW Brabant Zeeland is daar via dochter VNO-NCW Co-creatie bij betrokken in zowel Brabant als Zeeland. VNO-NCW Co-creatie richt zich op de verduurzaming van bedrijventerreinen. In Brabant heeft dit geleidt tot de planvorming voor een aantal energyhubs. In Zeeland begint VNO-NCW Co-creatie vanaf 1 oktober met trajecten tot verduurzaming van een aantal bedrijventerreinen. Netcongestie en energyhubs zullen ook daar naar waarschijnlijkheid onderdeel van zijn.

Energy board moet om vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen

Inmiddels zijn in elke provincie Energy Boards in het leven geroepen, in Zeeland de Energieraad Zeeland en in Brabant de Energy Board Brabant, om de overgang naar een nieuwe energiemarkt te begeleiden. VNO-NCW Brabant Zeeland is in beide energieraden vertegenwoordigd. De taakstelling van deze raden is in de ogen van VNO-NCW Brabant Zeeland breder dan alleen stroomlijning van de elektriciteitsvoorziening, omdat stroom maar een deel van de energievoorziening beslaat.

Vragen?

Heb je  vragen, zorgen of suggesties over netcongestie? Neem dan contact op met

Jan van Mourik, manager belangenbehartiging en lobbyist milieu en duurzaamheid

Ondernemers in de provincie Noord-Brabant
Jan van Mourik
Manager belangenbehartiging
mourik@vnoncwbrabantzeeland.nl

 

Ondernemers in de provincie Zeeland
Sem Stroosnijder
Projectmanager Milieu en Duurzaamheid
stroosnijder@vnoncwbrabantzeeland.nl

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement