Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Concurrentiebeding inzetten om uw medewerkers te binden? | ABAB Legal

Veel arbeidsovereenkomsten bevatten een concurrentiebeding. Het verbiedt uw werknemer onder andere om na afloop van zijn dienstverband bij een concurrent in dienst te treden. Wij stippen een aantal punten aan waar u als werkgever op moet letten.

Tekst: Lis van Engelen, Jurist arbeidsrecht bij ABAB Legal

Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst

Een concurrentiebeding moet altijd schriftelijk zijn overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Vanwege het schriftelijkheidsvereiste is het altijd verstandig het concurrentiebeding opnieuw expliciet overeen te laten komen bij een verlenging van de arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook bij relevante functiewijziging. Een concurrentiebeding is in principe niet toegestaan in tijdelijke contracten, tenzij u hierbij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft. Deze belangen moeten dan wel in de arbeidsovereenkomst zijn benoemd en deugdelijk zijn gemotiveerd. Is dit niet het geval, dan is het beding ongeldig. In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan zonder verdere (formele) belemmeringen een concurrentiebeding worden opgenomen.

Niet onaantastbaar

Een geldig overeengekomen concurrentiebeding is niet onaantastbaar. Een concurrentiebeding kan door de rechter op verzoek van uw werknemer geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of geschorst.  Dit is mogelijk als in verhouding tot het te beschermen belang van u als werkgever, uw werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld. De rechter past aldus een belangenafweging toe tussen de belangen van u als werkgever bij handhaving van het beding en het belang van uw werknemer bij beperking of vernietiging. Uiteraard komt het ook geregeld voor dat werkgever en werknemer in onderling overleg afwijken van het concurrentiebeding. Uw werknemer krijgt dan bijvoorbeeld alsnog toestemming van u om elders in dienst te treden, al dan niet onder nader te bepalen voorwaarden.

Concurrentiebeding ter behoud van werknemers

In de huidige krappe arbeidsmarkt lijkt het wellicht aantrekkelijk het concurrentiebeding ook in te zetten ter behoud van uw werknemers. Ook als de vrees voor concurrentie eigenlijk helemaal niet zo groot is. Als uw werknemer immers door een geldig concurrentiebeding belet wordt een beoogde nieuwe baan aan te nemen, dan blijft hij misschien wel zitten waar hij zit. Dat dit uitdrukkelijk niet de bedoeling is, is onlangs op 17 juni 2022 door de Hoge Raad bevestigd. Een concurrentiebeding heeft namelijk als doel het bedrijfsdebiet van uw onderneming te beschermen en is niet bedoeld om uw werknemers te binden. Bij de hiervoor bedoelde belangenafweging speelt het belang van u om uw werknemer nog een zekere tijd in dienst te houden geen rol. Ook niet als u tijd nodig heeft om in een krappe arbeidsmarkt vervangend personeel te vinden, aldus de Hoge Raad.

Belangenafweging

Bedenk bij een verzoek van uw werknemer om ontheffing van het concurrentiebeding zorgvuldig welke belangen u heeft bij handhaving van het beding. Enkel de wens om uw werknemers te behouden, doet de belangenafweging niet in uw voordeel uitslaan.

 


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement