Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Brainport beter bereikbaar dankzij ambitieuze samenwerking

De Brainportregio wordt zowel nationaal als internationaal beter bereikbaar dankzij concrete afspraken in het MIRT, het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Daarin staan plannen voor de Brainportlijn en de ontwikkeling van de stations Eindhoven Internationale Knoop XL (EIK XL) en Helmond Centraal. Daarnaast komen er minimaal 62.000 nieuwe woningen. Er blijft nog wel een flinke opgave op de weg.

“Noodzakelijke plannen om internationale economische kracht van de Brainportregio vast te houden,” zegt Ronald Slaats, voorzitter VNO-NCW Brainport. Hij is tevreden over het resultaat en benadrukt de noodzaak dat dit nú gebeurt. “Brainport is booming, dus het is echt noodzakelijk deze plannen nú door te voeren om de internationale economische kracht vast te houden,” aldus Slaats.

Internationaal beter bereikbaar

Er moeten minimaal 62.000 nieuwe woningen in de Brainportregio worden gebouwd en de arbeidsplaatsen zullen stijgen met 72.000 fte. Om al deze mensen zo goed mogelijk van A naar B te krijgen, wordt er aanzienlijk geïnvesteerd in het openbaar vervoer, de fiets en de weg. Zowel station Eindhoven Internationale Knoop XL en Helmond Centraal worden uitgebreid. Met nieuwe intercity’s naar Düsseldorf en Brussel, wordt de regio beter internationaal ontsloten.

Ambitieus en kritisch

De ondernemersvereniging is ook kritisch, want er blijft er een flinke opgave op de weg. De verbreding van de A67 tot aan Asten wordt onderzocht en de capaciteitsuitbreiding van de A2/N2 en een robuuste oplossing voor de Noordoostzijde heeft topprioriteit. VNO-NCW Brabant Zeeland is ook kritisch. Joost Eijsbouts, voorzitter VNO-NCW Helmond/de Peel: ‘Het is mooi dat er afspraken gemaakt zijn om de bereikbaarheid van de Brainportregio te verbeteren, maar nu moeten we doorpakken. De schop moet zo snel mogelijk in de grond.”  In 2021 zullen hier concrete afspraken over gemaakt worden. Bij twijfel over de robuustheid van deze oplossingen voor de weg gaat het bedrijfsleven niet akkoord. Afsluiting van bestaande wegen is een absolute no go.

Samenwerking in MIRT-onderzoek Brainport

Daarmee komt een eind aan een jaar lang overleggen en onderzoeken, waar Ronald Slaats namens VNO-NCW Brabant Zeeland, bestuurlijk aan tafel zat. De regio heeft dit jaar haar ambitie getoond en een fenomenaal miljardenpakket aan oplossingen gevraagd van de Rijksoverheid gedurende het jaarlijks terugkerende Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Dit soort trajecten duren normaal gesproken minimaal 2 jaar. De partijen in de Brainport hebben dit binnen een jaar gedaan. VNO-NCW Eindhoven voorzitter Ronald Slaats kijkt terug op een bewogen jaar: ‘’De ambities waren hoog, maar er ligt nu een breed gedragen visie naar 2040.’’

Voor vragen kunt u contact opnemen met Rik Derksen, belangenbehartiger infrastructuur
derksen@vnoncwbrabantzeeland.nl, 06-59947415

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement