Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Brabantse plannen: probeer omgekeerde polarisatie te voorkomen – Eric van Schagen

VNO-NCW Brabant Zeeland heeft als uitgangspunt om plannen te beoordelen op de inhoud. Zo ook het akkoord van het nieuwe Brabantse provinciebestuur. Dit vorige week gepresenteerde akkoord ademt pragmatisme en dat spreekt ons aan. Er lijkt vooral continuïteit van beleid te zijn en ook dat is goed. Tegelijkertijd straalt het een zekere zuinigheid uit die niet past bij de huidige crisistijd en op onderdelen mis ik een uitgewerkte visie, bijvoorbeeld op Brabantse topsectoren. Positief is de paragraaf mobiliteit, met veel aandacht voor modern OV, maar ook Hooipolder en de MIRT-studie voor Brainport krijgen steun. Op het gebied van stikstof staat dat er evenwicht moet zijn tussen ecologie en economie, wat ons in de basis aanspreekt. Opvallend en wat mij betreft positief is ook de paragraaf over kernenergie.

Innovatieve en economische topregio behouden

Het nieuwe provinciebestuur kan in VNO-NCW Brabant Zeeland zoals altijd rekenen op een constructieve partner. Onze rol in de gesprekken die wij met hen voeren is kritisch en genuanceerd, maar ook verbindend en constructief. Het gaat om de toekomst van onze regio en om wat overheid en bedrijfsleven, maar ook onderwijs en cultuur, met elkaar kunnen doen om Brabant nationaal en internationaal een innovatieve en economische topregio te houden. Belangrijk daarbij is hoe we ons verhouden tot de rest van Nederland, de ons omringende landen in Europa en gezien onze topbedrijven ook wereldwijd. Samenwerking is de enige manier om onze prachtige positie te behouden en te versterken. Dat onderschrijft het nieuwe provinciebestuur.

Cultuursector steunen en de juiste voorwaarden creëren

Maar er zijn ook zorgen. De belangrijkste is dat we de zwaar geraakte cultuursector niet in de steek moeten laten en dat we blijven werken aan de natuur en de duurzaamheid. Voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat is meer nodig dan het creëren van de juiste economische randvoorwaarden. Ook sociaal-maatschappelijk en ecologisch is er aandacht nodig. Persoonlijk denk ik dat er op de lange duur geen andere keuze kan zijn dan die voor duurzaamheid, natuur en milieu, maar daarin moeten mensen worden meegenomen.

Rekening houden met anderen

Het vinden van de balans in plannen voor de kortere termijn en langetermijnvisie is zonder meer een uitdaging. Echter, een te grote groep voelde zich de afgelopen jaren niet gehoord. Sterker nog, er was te weinig aandacht en respect voor hetgeen waarvoor zij jarenlang en soms zelfs generaties lang hard voor hebben gewerkt. Waar beleidsplannen in de voorgaande periode bepaalde groepen, bijvoorbeeld de boeren, het gevoel gaven buitengesloten te worden, ligt dit risico ook nu weer op de loer. Nu dreigt een andere groep hetzelfde te overkomen, te weten de milieu-, natuur- en cultuursector. Dit dreigt opnieuw te leiden tot polarisatie maar dan omgekeerd. Polarisatie zal verlammend werken op alles en dat is mijn grootste zorg. Kijk naar wat er gebeurt in de Verenigde Staten en in andere delen van de wereld. Als je de macht hebt, doe je er verstandig aan rekening te blijven houden met andere groeperingen. Daarom hoop ik dat de politiek een verdere polarisatie voorkomt, zowel aan de linker- als de rechterkant van het politiek spectrum.

Ik wens het provinciebestuur dan ook van harte veel succes toe en adviseer hun met klem om de cultuursector beter te steunen en duurzaamheid, milieu en natuur met nadruk te blijven meenemen in hun plannen en overwegingen.

Eric van Schagen
Voorzitter VNO-NCW Brabant Zeeland

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement