Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Brabants bedrijfsleven is helder: “Ga naast woningen bouwen ook bedrijventerreinen en werklocaties uitgeven en ontwikkelen”

Als de provincie Noord-Brabant goede voornemens heeft, staat de oplossing van het drastische tekort aan bedrijventerreinen hoog op het lijstje van VNO-NCW Brabant Zeeland. De werkgeversorganisatie luidt daarom de noodklok richting de provincie en de vier Brabantse regio’s. VNO-NCW Brabant Zeeland haalde het signaal afgelopen jaar op tijdens een rondgang langs meer dan 100 werkgevers, ambtenaren, bestuurders én andere experts in het vakgebied.

Foto header © Rijkswaterstaat 

“De provincie gaat enorme hoeveelheden woningen bouwen, maar verzuimt dat te vertalen in voldoende ruimte voor de bedrijven die werk bieden aan al die bewoners. Er is nu al een tekort en we zien dat oplopen,” stelt voorzitter Eric van Schagen.

Dit komt overeen met de resultaten van de behoefteraming bedrijventerreinen die Stec Groep voor de provincie maakte. Daarin wordt de totale behoefte in Brabant tot 2030 tussen de 340 en 700 hectare geraamd. In de brief delen de werkgevers hun visie en bieden zij handvatten om dit het tekort op te lossen.

Sterkere regie van de overheid en selectieve uitgifte

Met name voor de herontwikkeling van bestaande terreinen is een sterke regiefunctie van de overheid noodzakelijk. Bouwen in de hoogte is een van de oplossingsrichtingen, maar daarvoor hebben bedrijven ruimte nodig in het bestemmingsplan. Ook moet er regie komen op de herontwikkeling van terreinen als een bedrijf een locatie verkoopt of een werkgever doorschuift naar een andere locatie. Dit is wenselijk voor de thematisering van bedrijventerreinen, waar de provincie zicht op heeft, die de economische identiteit van een gebied versterkt.

Naast de herontwikkeling van bestaande terreinen, is uitgifte van nieuwe gronden hoognodig. Daar stelt de ondernemersvereniging wel strikte voorwaarden aan. Zogenoemde footloose logistiek (logistieke bedrijven zonder binding met of expliciete meerwaarde voor de regio) wordt geweerd tot tenminste 2030 en het lokale mkb krijgt voorrang bij beschikbare nieuwe terreinen. Tevens gelden strikte maatschappelijke normen, zoals duurzaamheids- en zichtnormen, vooraf gestelde bereikbaarheidseisen, zoals verplichte truckparking en fiets- en OV bereikbaarheid. Met de huidige netcongestie moet ook gelijk gekeken worden naar collectieve stroomvoorzieningen.

Bedrijventerreinen

In totaal werken ruim 500.000 Brabanders op een bedrijventerrein, goed voor 38% van de werkgelegenheid in de provincie. In totaal zijn de bedrijventerreinen goed voor 45% van de regionale economische ontwikkeling op een relatief bescheiden 2,6% van het Brabantse grondoppervlak. Ondernemers geven aan vooral meer ruimte nodig te hebben om door te groeien, om zich te vestigen binnen het ecosysteem van de regio en extra ruimte nodig te hebben om hun bedrijf te verduurzamen. VNO-NCW Brabant Zeeland roept de provincie en de subregio’s, West-, Midden-, Noordoost- en Zuidoost-Brabant op om actief beleid te voeren en versneld meer ruimte te ontwikkelen. Niet alleen op de korte termijn, maar zeker ook op de lange termijn.

Vragen of meer informatie?

Neem dan contact op met Rik Derksen, belangenbehartiger Infrastructuur & Ruimte
derksen@vnoncwbrabantzeeland.nl | 06-59947415

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement