Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Bent u al voorbereid op het post-corona tijdperk? | ABAB

De coronacrisis en de genomen maatregelen, hebben een grote impact op de samenleving. Hoe de wereld er na deze crisis uit ziet is nog moeilijk te voorspellen. Toch zijn er al wel een aantal duidelijke trends en ontwikkelingen zichtbaar, zoals de toegenomen digitale dienstverlening en het thuiswerken. Wat wordt ‘de nieuwe realiteit’ na de crisis? En hoe kunt u zich hier alvast op voorbereiden? Zes aandachtspunten waarmee u zich kunt voorbereiden op het post-corona tijdperk.

Bepaal de kostenvergoedingen aan werknemers

De kans bestaat dat  thuiswerken tot ‘de nieuwe realiteit’ gaat behoren. Stel vast hoe u straks om gaat met allerlei kostenvergoedingen, zoals de reiskostenvoorziening en de arbovoorzieningen. Bepaal wat u gelet op de huidige wet- en regelgeving nu al moet regelen, en communiceer dit ook tijdig met uw werknemers. Let hierbij wel op hetgeen dat u in arbeidsovereenkomsten bent overeengekomen met uw werknemers.

Ga na wat de verplichtingen zijn van de gebruikte steunmaatregelen

Tijdens de coronacrisis wordt veelvuldig gebruikgemaakt van (fiscale) steunmaatregelen. Aan het gebruik van sommige van deze maatregelen hangen verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan een verbod op het uitkeren van dividend. Breng in kaart welke verplichtingen er voor u gelden. Door een tijdige inventarisatie kunt u sneller anticiperen op het nakomen van deze verplichtingen en het nemen van besluiten.

Beoordeel het risico op een fiscale vaste inrichting

Afhankelijk van de werkzaamheden en bevoegdheden van een grensoverschrijdende werknemer kan bij thuiswerken een fiscale vaste inrichting ontstaan in het woonland van de werknemer. Het ontstaan van een fiscale vaste inrichting kan ervoor zorgen dat u lokaal belastingplichtig wordt en er allerlei verplichtingen gelden. Dit verschilt per land en belastingmiddel . Als u niet aan de verplichtingen voldoet, kan dit leiden tot hoge boetes en in sommige gevallen zelfs tot dubbele belasting. Ga per situatie tijdig na of het risico op het ontstaan van een vaste inrichting bij u speelt.

Breng de gevolgen van een transitie naar een digitale dienstverlening in kaart        

Door de coronacrisis hebben velen een overstap van een fysieke naar een (gedeeltelijke of gehele) digitale dienstverlening gemaakt. De nieuwe realiteit kan voor u een overgang naar de digitale dienstverlening betekenen. Dit kan voor u voor andere verplichtingen zorgen. Bijvoorbeeld een andere btw-behandeling. Ga na wat de consequenties van deze overgang voor u kunnen zijn.

Beoordeel de belastingplicht en sociale zekerheidspositie van grensoverschrijdende werknemers

Wordt na de crisis meer of juist minder in verschillende landen gewerkt? Beoordeel dan voor uw grensoverschrijdende werknemer de gevolgen voor de belastingplicht en sociale zekerheid.  Bij grensoverschrijdende thuiswerkers kan er namelijk voor de belastingplicht een salary-split op de inkomsten ontstaan. Ook kunnen zij als inwoners van de Europese Unie sociaal verzekerd worden in hun eigen woonland als zij hier een substantieel deel van hun totale arbeidstijd werken.

Optimaliseer de leveringsketen met de verkregen informatie

Vele leveringsketens dreigden of dreigen nog steeds vast te lopen door de coronacrisis. Dit speelt vooral bij bedrijven die afhankelijk zijn van anderen voor grondstoffen of onderdelen. Breng, met de informatie die u nu heeft, de risico’s in uw leveringsketen in kaart. Probeer nu al naar oplossingen te zoeken. Denk bijvoorbeeld aan het zoeken naar alternatieven voor bepaalde grondstoffen. Zo kunt u bij een probleem in de toekomst sneller anticiperen.

 

 

 

Merve Senyurt
Belastingadviseur ABAB International

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement