Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Aandachtspunten bij Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud werkgelegenheid (NOW) [ABAB]

Op dinsdag 31 maart 2020 maakte minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de definitieve regeling Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) bekend. Deze maatregel is onderdeel van het noodpakket vanuit de regering om werkgelegenheid te behouden tijdens de coronacrisis. Via deze loonkostensubsidie worden werkgevers, die met een sterke omzetdaling te maken hebben, tegemoetgekomen in de loonkosten van het personeel. We zetten de aandachtspunten voor u op een rij.

Hoe bereken ik mijn omzetdaling om in aanmerking te komen voor de NOW?

Om in aanmerking te komen voor de NOW, moet uw omzet gedurende een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden met ten minste 20% gedaald zijn. U kunt de omzetdaling over de volgende perioden vaststellen:
a.)    1 maart tot en met 31 mei;
b.)    1 april tot en met 30 juni;
c.)    1 mei tot en met 31 juli;

De omzetdaling wordt berekend aan de hand van de totale omzet in 2019. Deze omzet deelt u door vier. Het resultaat hiervan vergelijkt u met de omzetdaling in de gekozen periode. Als uw onderneming deel uitmaakt van een concern, moet u de omzet van het gehele concern als uitgangspunt nemen.

Wat is de hoogte van de tegemoetkoming?

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de daadwerkelijke omzetdaling ten opzichte van de omzet in 2019. Als de omzet met 100% is gedaald, ontvangt u een tegemoetkoming in de loonkosten van 90%. Bij een omzetverlies van 50% is dit 45% en bij een omzetverlies van 25% is dit 22,5%. De subsidie wordt vastgesteld aan de hand van de premieplichtige loonsom (SV-loon) over januari 2020. Deze gegevens zijn bekend in de polisadministratie van UWV. Over deze loonsom ontvangt u een percentage terug. Zijn er geen gegevens voor deze maand bekend? Dan gaat UWV uit van de loonsom in november 2019. Wanneer u werkt met een loonaangifte per vier weken wordt de loonsom verhoogt met 8,33%.
UWV keert binnen twee tot vier weken na het indienen van de aanvraag een voorschot van 80% van de (voorlopig vastgestelde) tegemoetkoming uit.

 Wat moet ik verstaan onder loonkosten?

Onder loonkosten valt niet alleen het ‘kale’ bruto salaris. Ook aanvullende kosten en lasten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen worden gecompenseerd. In de uitvoering van de regeling is ervoor gekozen om een opslag van 30% bij de loonsom op te tellen om werkgevers hierin tegemoet te komen.

Welke werknemers vallen onder de NOW?

Voor alle werknemers, die sociaal verzekerd zijn (bijvoorbeeld voor WW, Ziektewet en WIA) kunt u een beroep op de NOW doen. In tegenstelling tot de inmiddels vervallen werktijdverkorting, geldt deze regeling ook voor oproep- en uitzendkrachten. De directeur-grootaandeelhouder (dga) of werknemers die niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen, vallen niet onder de regeling.

Zit er een maximum aan de tegemoetkoming?

Het antwoord hierop is ja. Het UWV vergoedt per werknemer tot een loonsom van maximaal € 9.538 bruto per maand. Loon boven dit bedrag komt niet voor vergoeding uit de NOW in aanmerking.

Wat gebeurt er als ik een beroep doe op de NOW en ontslag aanvraag voor mijn personeel?

Als u ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt voor een of meerdere werknemers tijdens de periode dat de regeling geldt, krijgt u een ‘strafkorting’ op de tegemoetkoming. Deze korting bedraagt het loon van de ontslagen werknemer vermeerderd met 50%. Reden voor deze maatregel is dat de NOW juist bedoeld is om werkgelegenheid te behouden.

Hoe wordt de tegemoetkoming definitief vastgesteld?

Achteraf wordt de tegemoetkoming definitief vastgesteld. Op dit moment is daarvoor een accountantsverklaring vereist. De voorwaarden waaraan deze verklaring moet voldoen (en vanaf welk bedrag dit nodig is), worden nog verder uitgewerkt.

Wanneer kan ik een aanvraag voor de NOW indienen?

Het loket is sinds maandag 6 april geopend. U kunt tot uiterlijk 31 mei 2020 een aanvraag voor het noodfonds bij UWV indienen. Let op: u moet per loonheffingennummer een aanvraag indienen.

Heeft u vragen over dit noodfonds? Neem dan contact op met uw jurist.

 

 

 

ABAB Legal | Geert Rouwet

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement