Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Aandachtspunten bij een (mogelijk onverwachte) bedrijfsovername

Er is sprake van een forse opleving in de overnamemarkt. Ook uw bedrijf kan gezien worden als een organisatie die aantrekkelijk is om te kopen. Of er dient zich een mogelijkheid aan om een bedrijf te kopen die u niet kunt laten lopen. Om snel te kunnen inspelen op de aan- of verkoop van een bedrijf of bedrijfsonderdeel is het belangrijk om aan de volgende zaken voortdurend aandacht te besteden.

Tekst: Gert-Jan Haanen, directeur Consultancy bij ABAB

Zorg voor een duidelijke visie, strategie en beleid

Start met een duidelijke missie en visie en werk deze uit in strategische en operationele plannen. Leg de afspraken vast, zodat iedereen weet wat er is afgesproken. En handel hier vervolgens naar op een consistente wijze.

Verdiep u in uw markt en klanten, juist nu!

Welke ontwikkelingen komen er op u af? Welke invloed hebben deze op uw klanten en dus op u? Welke impact heeft de oorlog in Oekraïne c.q. de energiecrisis? Welke alternatieven zijn er? Breng de markt en interne processen in kaart en benoem kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten. Zorg voor een goede marktspreiding en een gezonde spreiding van het klantenbestand. Zo spreidt u risico’s. Mogelijke overnames kunnen helpen bij het inspelen op zwaktes en bedreigingen.

Bepaal de relatie met uw leveranciers

Weet wat uw positie is om vervolgens mogelijkheden en samenwerkingsvormen te ontdekken. Hoe afhankelijker u bent van uw leveranciers, hoe groter de noodzaak is om zaken af te spreken en vast te leggen. De afhankelijkheid van leveranciers is een risico, maar is te beïnvloeden. Zorg daarom dat er alternatieven zijn voor uw leveranciers. Of overweeg een overname van een leverancier om meer regie te hebben in de keten. U moet zich realiseren dat bedrijven in uw keten op dezelfde wijze ook naar uw bedrijf kunnen kijken.

Afhankelijkheid directeur-grootaandeelhouder

Afhankelijkheid van enkele personen is het grootste ondernemingsrisico. Bij het wegvallen van een van de sleutelfiguren binnen uw onderneming komen de resultaten direct onder druk te staan. Het is dus belangrijk zoveel mogelijk te delegeren naar uw personeel. Laat u hierin coachen hoe u dit doet op inspirerende en consistente manier. Het loslaten van belangrijke taken binnen het bedrijf is immers niet eenvoudig. Zorg voor mensen in de organisatie die hetzelfde kunnen als u. Evalueer ook geregeld of het echt gelukt is dat u echt vervangbaar bent door (een deel van) het personeel.

Investeer in uw organisatie

Zorg daar waar mogelijk dat meerdere mensen op verschillende gebieden kennis hebben van de organisatie, het productieproces, de klanten en toeleveranciers. Leg de werkwijzen in uw organisatie vast, zodat bij calamiteiten zaken relatief eenvoudig kunnen worden overgedragen.

Kies de juiste informatie- en communicatiesystemen

Zorg dat alle informatie binnen de organisatie is vastgelegd. Denk hierbij niet alleen aan financiële informatie, maar ook aan intellectueel eigendom, productsamenstellingen, klantdata en personeelsgegevens. Om deze informatie inzichtelijk te krijgen en te kunnen meten is het noodzakelijk dat uw managementinformatie op orde is. Het management moet snel kunnen beschikken over essentiële informatie. Zorg dus voor goede wekelijkse/maandelijkse rapportages over de value drivers en de financiële prestaties van het bedrijf.

Kies een passende structuur

De basis van uw succes zit in de voorgaande punten. Optimaliseren kan door de juiste juridische en fiscale structuur te kiezen. Deze structuur dient zodanig flexibel te zijn dat u gebruik kunt maken van diverse faciliteiten in de wetgeving die een overname vergemakkelijken. Als dit niet op orde is, kan deze zelfde wetgeving u behoorlijk in de weg zitten.

 


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement